Eidsmo Dullum slakter på Oppdal

Slakthuset Eidsmo Dullum AS har inngått intensjonsavtale på leie av det private slakterianlegget på Oppdal.

Slakthuset Eidsmo Dullum AS har kjøpt alt slakteriteknisk ustyr av anleggets tidligere eier Grilstad. intensjonsavtale om leie av anlegget er inngått med den nye eieren av  Kakkens Auto, Arne Egil Botnan.

- Vi har fått hånd om ett anlegg i god stand med en operativ slaktelinje som har god kapasitet, sier Rune Dullum i en pressemelding.
Anlegget er påkostet 6-7 mill i 2009 og det er sist slaktet i anlegget høsten 2009. I utgangspunktet ble utstyret kjøpt med tanke på demontering og benyttelse på bedriftsens slakteanlegg på Kvål, men når det praktiske omkring demonteringen skulle avtales ble det lansert en tanke om å la utstyret stå og sette i gang med slakting igjen i anlegget.

Selskapet tar sikte på å utnytte anleggets kapasitet til det fulle under de travle høstmånedene og anslår dette til ca 60.000 småfe pr høst. Alt som slaktes skal stykkes ved anlegget, og mye vil gå videre til spekematforedling hos Oppdal Spekemat AS.
Tiden fremover vil vi benytte til å klargjøre anlegget for ønsket driftsnivået . Oppstart forventes i starten av september.

Oppstart av småfeslakting på Oppdal høsten 2011 frigjør betydelig slaktekapasitet på Kvål som skal brukes til å øke storfeslaktingen ytterligere fra bønder i Trøndelagsfylkene, Møre og Romsdal, Hedmark og Oppland.

Bakgrunn
Både Grilstad og Nortura har lagt ned sine småfeslakterier på Oppdal og disse har vært til salgs i en lengre periode. I etterkant av nedleggelsene har det vært mye debatt om at næringsmiddelindustrien forsvinner fra den tradisjonsrike fjellbygda.  

Slakthuset Eidsmo Dullum AS har opplevd en betydelig volumvekst etter at flere slakterianlegg er lagt ned de siste årene. I løpet av 2010 er småfeslaktingen mer enn doblet og storfeslaktingen er økt med 21 prosent.

Selskapet ser det som en naturlig i sin vekst å innlemme Oppdalsanlegget i sin driftsstruktur, det er ett viktig moment for å kunne øke storfeslaktingen også på høsten. Det har vært ett betydelig engasjement for videre slakteridrift i produsentmiljøet i Oppdalsregionen.
Vi holder informasjonsmøte om dette på Skifer Hotell, på Oppdal onsdag 2. februar.  Nærmere informasjon kommer.

Fakta om Slakthuset Eidsmo Dullum AS
• Slakthuset Eidsmo Dullum AS er det største privateide slakteriet i Trøndelag-regionen med egne slaktelinjer for storfe og småfe.
• Selskapet har som målsetting å slakte 13.000 storfe og 65.000 småfe i 2011.
• Samlet slaktetonnasje i 2010 ble 2.700 tonn.
• Selskapet omsatte for 172 millioner kroner i 2010.
• Selskapet doblet sin småfeslakting i 2010.
• Selskapet økte sin storfeslakting med 21 prosent  i 2010.
• Selskapet forventer 4 millioner kroner i overskudd for 2010.
• Selskapet eies av Eidsmo Slakteri AS og Dullum Slakteri AS med 50 prosent hver.

Siste saker