Eksporten gir økt foredling

Kjøttforedling er en viktig del av EMIs virksomhet og tett innpå halvparten av de ansatte arbeider med bl.a. pølseproduksjon. Foredlingsdelen av virksomheten omfatter mer enn 30 ulike produkter og 40… Les mer

Kjøttforedling er en viktig del av EMIs virksomhet og tett innpå halvparten av de ansatte arbeider med bl.a. pølseproduksjon. Foredlingsdelen av virksomheten omfatter mer enn 30 ulike produkter og 40 prosent av råvarene kommer fra slakteriet.

– Vi produserer nær 10 tonn pølser og annen bearbeidet vare hver eneste dag og volumet er økende. I tillegg til egen råvare, importerer vi mekanisk utbenet kyllingkjøtt (MUK) fra Sør-Afrika, men med opprinnelse Sør-Amerika. Av dette kjøttet, produserer vi 22 tonn kyllingpølse hver eneste uke. Det er definitivt vårt største enkeltprodukt i dag, forteller daglig leder for foredlingsdelen, Eric Valakia.

To butikker
Selve produksjonen er preget av mye manuell håndtering og det har sammenheng med billig arbeidskraft og behovet for å skape arbeidsplasser i Eswatini.
– En stor del av produktene som produseres blir solgt i våre to butikker i hovedstaden Manzini og noe av produktene blir dessuten eksportert til nabolandet Mosambik. Våre produkter er populære ettersom de holder en god kvalitet, sett med afrikanske øyne. Særlig produktene basert på våre egne råvarer blir høyt verdsatt, fastslår Valaika.

Halal-godkjent
Har samarbeidet med KLF og Norge bidratt til noen form for produktutvikling hos dere?
– Indirekte, har det gjort det. Vi har gjennom samarbeidet med Norge klart å frigjøre midler som har blitt brukt til å optimalisere en rekke resepter. Det har i sin tur gitt bedre produkter først og fremst de kjøttproduktene vi har «råvarekontroll» på. Slik sett har vår kjøtteksport til Norge og EU bidratt til å gjøre oss bedre også på foredlingsområdet, konkluderer Eric Valakia.

Eksportkjøttet er halalslaktet og godkjennes av South African Halal Authority (SANHA). Hver sending er utstyrt med et SANHA-sertifikat. Norsk Kjøtthandel Import AS, distribuerer kjøttet i Norge.

”Prisene var gode og vi fikk viktig støtte og hjelp i vårt kvalitetsarbeid av KLF-ansatte.”

John Williams, majoritetseier og daglig leder i EMI

– En lykke for mange
Samarbeidet med Eswatini og EMI har med all mulig tydelighet vist at det nytter å tenke «utenfor boksen» når det gjelder samhandel med underutviklede land i Afrika.
– Handelen med privat kjøttbransje Norge har vært en lykke for svært mange her i Eswatini. En ting er at vår virksomhet og våre storfeprodusenter har hatt stor glede av denne handelen som beløper seg til rundt 30 millioner kroner pr. år. Men kanskje enda mer gledelig er det at mange av innbyggerne har fått en bedre hverdag.

– Penger fra vår eksport til Norge har bidratt til at skoler har blitt etablert og drevet, at vannforsyning har blitt forbedret og ikke minst at de mange aids-ofrene i landet har fått et bedre liv. Det siste gjennom bedre medisiner og et forbedret vaksineprogram. Rundt en 300 000 kroner pr. år beløper denne bistanden seg til og det er mye penger i et fattig land som vårt, sier majoritetseier og daglig John Williams i EMI.

162 millioner kroner
Han kom inn i bedriften i 1999, men bedriften har eksistert i 52 år. Tradisjonelt har EMI eksportert kjøtt til Europa, men da Williams overtok, ble fokus endret. Nå skulle det lokale markedet bearbeides. Dette endret mye. Bedriften framstår i dag som Eswatini største kjøttbedrift med en årlig omsetning på 162 millioner norske kroner.

Antall ansatte har passert 120 og rundt 90 av disse er jobber i produksjonen (skjæring og pølseproduksjon). De øvrige er i slakteridelen. Og det er også denne som er mest interessant med tanke på det norske markedet.

EKSPORTERT TIL NORGE 2009 - 2017

5000 storfe
Våre mange produsenter leverer rundt 5000 storfe pr. år. Et 50-talls av disse produsentene jobber vi ekstra tett opp mot. Det gir oss mulighet til å planlegge og gjennomføre den viktige eksporten til Norge og EU.

Hvorfor kom Norge på banen som samarbeidsland på midten av 2000-tallet?
– Det var i grunnen en tilfeldighet. EMI var på utgikk etter partnere utenfor EU-området, ettersom vi gjennom mange år hadde blitt skviset på pris i EU. Vi var klar over at Norge importerte kjøtt fra land som Botswana og Namibia og at det derfor var et marked for afrikansk storfekjøtt i Norge. At det norske markedet var mye mer stabilt og forutsigbart enn EU-markedet, ble vi raskt klar over.

– Prisene var dessuten gode og vi fikk viktig støtte og hjelp i vårt kvalitetsarbeid av KLF-ansatte. Dermed klarte vi å oppnå betydelige forbedringer også på dette viktige området, understreker Williams.

Til sammen nær 4000 tonn storfekjøtt er skipet til Norge fra Eswatini, siden starten i 2009. Og kun en container av dette kjøttet er siden importen startet, blitt stanset på grensen til Norge. Det må sies å være svært tilfredsstillende og viser med all mulig tydelighet at vi har snakker om kvalitetsvarer.

Siste saker