Eksporten løfter bøndene

I løpet av de siste åtte årene har privat norsk kjøttindustri sørget for at storfeprodusenter i Eswatini har fått mellom syv og åtte millioner kroner i eksportbonuser. Det har vært… Les mer

I løpet av de siste åtte årene har privat norsk kjøttindustri sørget for at storfeprodusenter i Eswatini har fått mellom syv og åtte millioner kroner i eksportbonuser. Det har vært mulig takket være import av storfekjøtt fra den største kjøttbedriften i dette lille afrikanske landet.

Denne importen har dessuten bidratt med rundt 3,5 millioner kroner til humanitære og sosiale tiltak i Eswatini.

Slaktevekt på 250 kilo
Elliot Johnsen er en av Eswatini Meat Industries (EMI) aller beste og mest erfarne storfebøndene i dette afrikanske landet. Han er en av 15 produsenter som det er etablert ekstra tett kontakt med. Når vi treffer Johnsen, etter mer enn to timers kjøring på humpete og til dels ufremkommelige skogsveier, tar han oss med til den såkalte feedloten der dyrene oppholder seg i ukene før de sendes til slakting. Disse slakteklare dyrene er mellom 24 og 30 måneder gamle, og blir sluttfôret i denne innhengningen på 60 ganger 60 meter. De øvrige dyrene gresser bedagelig i området rundt feedloten.

– Som bonde får jeg mye støtte og hjelp av folk fra EMI. De kommer hit når jeg trenger praktiske råd eller har problemer som må løses raskt. Jeg er dessuten svært takknemlig for den handelsforbindelsen SMI har etablert med Norge. Denne handelen har gitt oss bønder en bedre hverdag. Da mener jeg i betydningen merinntekter, som igjen bidrar til at vi kan bli bedre bønder. Det eneste usikkerhetsmomentet er tørke, men det får vi dessverre ikke gjort noe med, sier Johnson.

”Eksporten har gitt oss bønder og våre familier en bedre hverdag. Produsent­rådgivning og bedre betalig bidrar til at
vi kan bli enda
bedre bønder”.

”Eksporten har gitt oss bønder og våre familier en bedre hverdag. Produsent­rådgivning og bedre betalig bidrar til at vi kan bli enda bedre bønder”.

Elliot Johnsen, eier i EMI og erfaren storfebøndene

15 000 produsenter
Han er en av til sammen rundt 15 000 bønder som jevnlig leverer dyr til EMI-slakteriet. De har de siste ni årene levert til sammen 62 000 storfe til slakteriet. Dyrene til Elliot Johnsen veier mellom 400 og 450 kilo når de sendes til slakteriet og det gir en slaktevekt på rundt 250 kilo.

Hva med jorda? Eier eller leier du den?
– Jeg eier jorden selv og det gir meg en stor grad av frihet. Min virksomhet skiller seg fra andre bønder ved at jeg har etablert et tett og forpliktende samarbeid med EMI også på livdyr. Avhengigheten er dermed gjensidig, sier Johnsen som har 120 kuer. Kalvingsprosenten er «bare» på 70, men i Swaziland-målestokk er dette absolutt akseptabelt.

500 tonn pr. år
Det var i 2006 at KLF startet samarbeidet med Eswatini Meat Industries (EMI). Målsettingen med dette samarbeidet var å sikre kvalitet, kunnskap og kompetanseheving slik at EMI skulle bli godkjent for leveranser til EU og Norge. EMI ble EU-godkjent to år senere i 2008, og i 2009 vedtok Stortinget å gi Eswatini en årlig eksportkvote til Norge på 500 tonn storfekjøtt. Det var en milepæl og en unik mulighet for kjøttbransjen, og ikke minst for storfebønder i Eswatini.

Siste saker