Elgkjøtt til en kvart milliard kroner

Elgkjøtt til en kvart milliard kroner Verdien på kjøttet av elg som blir felt i løpet av en hektisk jaktperiode, er nå beregnet til rundt 250 millioner kroner. Illustrasjonsfoto: Colourbox… Les mer

Elgkjøtt til en kvart milliard kroner

Verdien på kjøttet av elg som blir felt i løpet av en hektisk jaktperiode, er nå beregnet til rundt 250 millioner kroner.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Ut fra en tradisjonell tilnærming om at vi jakter for å høste av naturen, kan verdien av elgjakta anslås som markedsverdien av elgkjøttet. I jaktsesongen 2018 ble det skutt elg med en samlet slaktevekt på 3900 tonn i Norge. Basert på en pris på 65 kroner pr. kilogram finner vi at elgjakta er verdt 253 mill. kroner.På eiendommer som Statskog forvalter ble det i jaktsesongen 2019–2020 felt elg til en anslått verdi på 8,6 mill. kroner.

Siste saker