Elgkjøtt til en kvart milliard kroner

Verdien på kjøttet av elg som blir felt i løpet av en hektisk jaktperiode, er nå beregnet til rundt 250 millioner kroner. Ut fra en tradisjonell tilnærming om at vi… Les mer

Verdien på kjøttet av elg som blir felt i løpet av en hektisk jaktperiode, er nå beregnet til rundt 250 millioner kroner.

Ut fra en tradisjonell tilnærming om at vi jakter for å høste av naturen, kan verdien av elgjakta anslås som markedsverdien av elgkjøttet. I jaktsesongen 2018 ble det skutt elg med en samlet slaktevekt på 3900 tonn i Norge. Basert på en pris på 65 kroner pr. kilogram finner vi at elgjakta er verdt 253 mill. kroner. På eiendommer som Statskog forvalter ble det i jaktsesongen 2019–2020 felt elg til en anslått verdi på 8,6 mill. kroner.

Siste saker