Elgkjøtt til en kvart milliard kroner

Elgkjøtt til en kvart milliard kroner Verdien på kjøttet av elg som blir felt i løpet av en hektisk jaktperiode, er nå beregnet til rundt 250 millioner kroner. Illustrasjonsfoto: Colourbox… Les mer

Elgkjøtt til en kvart milliard kroner

Verdien på kjøttet av elg som blir felt i løpet av en hektisk jaktperiode, er nå beregnet til rundt 250 millioner kroner.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Ut fra en tradisjonell tilnærming om at vi jakter for å høste av naturen, kan verdien av elgjakta anslås som markedsverdien av elgkjøttet. I jaktsesongen 2018 ble det skutt elg med en samlet slaktevekt på 3900 tonn i Norge. Basert på en pris på 65 kroner pr. kilogram finner vi at elgjakta er verdt 253 mill. kroner. På eiendommer som Statskog forvalter ble det i jaktsesongen 2019–2020 felt elg til en anslått verdi på 8,6 mill. kroner.

Nær 60 000 elgjegere jakter i Norge hvert år. En ny rapport viser at jakta representerer store verdier for det norske samfunnet.

Menon Economics har på oppdrag fra Statskog utredet den samfunnsøkonomiske betydningen av elgjakt i Norge.

Rapporten bekrefter ellers at elgjakta representerer store verdier knyttet til blant annet reiseliv og utstyr. I tillegg kommer elgkjøttet fra 30 000 elg hvert år. Andre verdier viser seg imidlertid å være enda større.

Rekreasjonsverdien med spenning, sosialt fellesskap og naturopplevelser betyr mer for elgjegerne enn verdien av elgkjøttet.

Siste saker