Else-May Botten besøkte tre medlemsbedrifter

– Jeg er setter veldig pris på at hun tok seg tid til en hel dag med kjøtt- og fjørfebransjen i en hektisk valgkamp, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF.

Det sier han etter at AP-politikeren fra Møre og Romsdal var på besøk hos Kløverkjøtt, Grilstad på Stranda og Orklas Pizzafabrikk, tre hjørnesteinsbedrifter i sine områder.

- Dette var kjempestas. Flere av bedriftene vi var hos, har jeg besøkt tidligere og det er spennende å se hvordan de satser og utvikler seg, sier Else-May Botten, næringspolitisk talsperson i AP.
- Kløverkjøtt har ro i rekkene og god driv, de rigger seg for nye markeder og ser lyst på fremtiden. På Stranda har Grilstad gjort en kjempejobb i restrukturering de siste årene. Med Tind med på laget skal det bli spennende å følge med utviklingen fremover.

Else-May Botten på Kløverkjøtt

Else-May Botten på Kløverkjøtt, her sammen med daglig leder Raimo Heinonen.

Annis imponerte ministeren (kjottbransjen.no - 10.07.2017)

- På Orklas pizzafabrikk var det godt å se at er de kommet langt på vei i utbyggingen av det nye anlegget. Ny teknologi, produktutvikling og satsing på fagarbeidere og håndverk danner grunnlaget, sier Botten. Hun peker på viktigheten av en fungerende RÅK-ordning.    

- Vi er glade for at APs 1.kandidat i fylket tar seg tid til å besøke pizzafabrikken vår på Stranda, sier Nils Kristian Nersten, fagsjef handelspolitikk og myndighetskontakt i Orkla. For oss er forutsigbare rammebetingelser utrolig viktig. Det oppfatter jeg at Else-May Botten kjenner godt til og har god forståelse for. 

Partipolitisk nøytral – men med forventninger! (kjottbransjen.no 16.08.2017)

For KLF betyr valg bedriftsbesøk

- Jeg ser ikke bort fra at Botten er en reell kandidat som landbruks- og matminister om valget går rød/grønn vei, sier KLF-direktør Juul-Hansen. Møre og Romsdal er et matfylke, verdiskapingen og arbeidsplassene disse tre bedriftene står for, kan ikke kimses av. Da er det ekstra artig at vi har politikere som henne, som vi oppfatter at kommer til å stå opp for næringen, når det trengs.

- Jeg synes det er veldig moro å ha med gjester til medlemsbedriftene. De vet å være godt vertskap og gjør sin del av politikerdugnaden vi har gående i bransjen nå.

Håper medlemmene åpner opp døren i valgkampen (kjottbransjen.no - 10.05.2017)

KLF har planlagt 25 bedriftsbesøk med potensielle stortingsrepresentanter frem mot valget.
- Vi er helt avhengig av at medlemsbedriftene inviterer inn og stiller til rådighet både bedrift og tid. Så langt har alle vært positive til å stille opp til beste for felleskapet, sier Juul-Hansen.

Siste saker