Slakterimøte på Ås og Son

Vi starter 16. august med lunsj og omvisning i Veterinærinstituttets nye lokaler. Deretter blir det en innføring i hva som skjer på forskningsfronten på vårt område. Vi blir kjent med prosjektet Robutcher som jobber med en helt ny type slakting og skjæring. Vi får også informasjon om prosjektet EyeAM som ser på hvordan ante mortem- kontrollen kan forbedres. Deretter blir det middag på Son Spa.
Neste dag fortsetter vi med et variert fagprogram som handler om blant annet dataflyt, bærekraft, beredskap og de økte kostnadene i alle ledd. Påmeldingsfrist er 17. juni