En av fire bedrifter fikk negativt årsresultat

Starten på fjoråret, som ble preget av høyt salg og lave lager, ble et relativ godt år for bedriftene i kjøttbransjen med et årsresultat etter skatt på 2,5 prosent av… Les mer

Starten på fjoråret, som ble preget av høyt salg og lave lager, ble et relativ godt år for bedriftene i kjøttbransjen med et årsresultat etter skatt på 2,5 prosent av omsetningen.

Men strømprisøkningen og nedstengningen på slutten av året ga mange bedrifter et svakere resultat. Hele 28 (23 prosent) av 124 medlemsbedriftene i KLF hadde underskudd.

Tallene for inneværende år ser betydelig dårligere ut. Kostnadsøkningene tidligere i år ble ikke tatt ut tidsnok. Og dette halvåret er det betydelige økningen i råvareprisen (skåret vare), priser på innsatsmidler som emballasje og rentekostnaden stiger. Medlemsbedriftene stadfester markedsprognosene – salget går betydelig tilbake, bl.a. som følge av grensehandel og folks normalisering av reisevaner, spesielt har dette truffet fra i sommer.

Konsekvensene er at marginene er borte og mange bedrifter taper penger hver eneste dag de kjøper mer råvarer, produserer og har ansatte i arbeid. Mye mer kapital er dessuten bundet opp i betydelige lagre. Enkle beregninger tyder på at halvparten av bedriftene som har svart på undersøkelsen vil få negativt resultat i år, alene forårsaket av strømprisøkningen – ingen ting annet forandret.

Vår næring er samfunnskritisk, landbruket har tollvern og høyere norske priser gjør at kravet til strømintensitet på over tre prosent ikke treffer, fastslår Endre Myhr.

Et akutt behov medlemmene tar opp er å få frem de nye fastprisavtalene på strøm fra neste år. Disse må bli kjent nå, slik at prisnivået kantas med i forhandlingene om prisendring fra 1. februar som allerede pågår.

Siste saker