– En glede å få dele ut medaljer til pølseprodusenter

– En glede å få dele ut medaljer til pølseprodusenter – Vi trenger videre vekst i mat- og kjøttindustrien både når det gjelder volum og produktutvikling. I en slik sammenheng… Les mer

– En glede å få dele ut medaljer til pølseprodusenter

– Vi trenger videre vekst i mat- og kjøttindustrien både når det gjelder volum og produktutvikling. I en slik sammenheng er NM i kjøttprodukter av stor betydning.

Av Per A. Sleipnes

Landbruks- og matminister, Geir Pollestad, var til stede på kåringsarrangementet for blant annet å dele ut priser i pølseklassen. Han benyttet anledningen til å fastslå at matindustrien ofte blir glemt når man rangerer viktige bransjer her i landet.

– Matproduksjon handler blant annet om arbeidsplasser og verdiskaping. Og dere i kjøttindustrien bidrar sterkt inn her. Derfor er det gledelig for meg å dele ut medaljer til bedrifter som produserer gode pølser til norske forbrukere, sa Pollestad som minnet om at næringsmiddelindustrien er landets nest største industrigren og således en viktig del av verdikjeden for mat i Norge.

Siste saker