– En henstilling fra hjertet!

I et brev til medlemmene oppfordrer styreleder i KLF, Ståle Gausen og adm. direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen, til at medlemsbedriftene nå skal ha en lav terskel både for å spørre konkurrenter om hjelp, men også for og gi hjelp.

Brev fra Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund til lederne i medlemsbedriftene

Vi skal ikke forsøke å utbrodere hvordan koronasituasjonen påvirker kjøtt- og fjørfebedriftene – det vet dere for lengst. Mange av dere jobber nå beinhardt med krevende tiltak i egen organisasjon som går fra det å overleve, til å begrense skadeomfanget og til å være i posisjon når koronasituasjonen er over.
KLFs medlemsbedrifter er helt kritisk viktige ledd i den lange, biologiske verdikjeden fra jord til bord. Dere omgjør levende dyr til mat som befolkningen er vant til å kjøpe klargjort som pålegg til skiva eller som en del av middagen. Dere tar imot den «ustoppelige» strømmen av egg, kylling, gris osv. i mengder som norske bønder ikke kan tilpasse over natta, verken opp eller ned.

Nøkkelrollen dere har i å sikre den norsk befolkning mat og at husdyrproduksjonen i norsk landbruk kan gå som normalt, gjør at dere fullt fortjent går under betegnelse «samfunnskritiske funksjoner».

Som bransjeorganisasjon oppfordrer KLF våre medlemmer i denne veldig spesielle situasjonen om å «trå til» og hjelpe andre kjøttbedrifter under KLF-fanen, for å holde hjulene i gang hos alle. Det er behov for, og fins, mye spisskompetanse på mange områder i våre medlemsbedrifter. Jeg tenker på kompetansen til de ansatte i slakterier og skjærehaller, innenfor logistikk og tekniske funksjoner. Også innenfor kvalitet og hygiene har vi helt driftsnødvendig kunnskap som må være til stede for at bedriften skal kunne drive.

KLF ber nå om at din bedrift skal ha en lav terskel både for å spørre konkurrenter om hjelp, men også for og gi hjelp. Det kan være alt fra å dele kritisk kompetanse til å ha ulike former for leieproduksjon for hverandre, herunder leieslakting.

Vi ser at bedriftene rammes veldig ulikt avhengig av hvilket marked de er inne i. KLF registrer at bedrifter «brenner inne» med ferdigvarer og sliter med å stanse bestillinger av råvarer, mens andre kunne ha solgt mer om de hadde hatt varene. Og vi er i kontakt med bedrifter som henter sine råvarer hos bonden, men helt har mistet sitt marked.

KLF ber nå medlemmene om være svært fleksible i forhold til bestillinger og leveranser seg imellom, samt å så effektivt som mulig jobbe for å kanalisere alle bransjens varer mot de markedene som fortsatt tar unna. Folk skal fortsatt ha mat, så dette handler om fornuftige tilpasninger for kjøtt- og fjørfebedriftene til forbrukernes beste. For bransjens som helhet er dette et viktig bidrag i å synliggjøre for omverdenen at vi ivaretar samfunnsansvaret.

KLF oppfordrer også medlemmene å vise den samme solidariteten overfor Nortura. De er den private kjøtt- og fjørfebransjens største konkurrent, største leverandør og visst er vi uenige i mange spørsmål. Oppgaven vi nå står ovenfor er likevel større; vi skal ha en fungerende kjøtt- og fjørfebransje gjennom hele denne pandemien!

Avslutningsvis vil KLF fortsette sitt arbeide opp mot myndighetene og andre, for å skaffe nødvendige avklaring på problemstillinger som er særlig viktig for våre medlemsbedrifter. Vi fortsetter å informere medlemmene om disse avklaringene i beredskaps e-poster og på kjottbransjen.no.

Lykke til – vær åpen for et raust samarbeid!

Siste saker