– En matnasjon trenger fagarbeidere

– En matnasjon trenger fagarbeidere Rekruttering til mat- og restaurantfagene i videregående skoler har vært lav og synkende over flere år, og har de siste årene også hatt den høyeste… Les mer

– En matnasjon trenger fagarbeidere

Rekruttering til mat- og restaurantfagene i videregående skoler har vært lav og synkende over flere år, og har de siste årene også hatt den høyeste frafallsprosenten blant elevene.

Næringslivsdelegasjonen som fulgte matstatsråden til Berlin.

Næringslivsdelegasjonen som fulgte mat-statsråden til Berlin, og en rekke andre besøkende som var til stede under messeåpningen, uttrykte bekymring for situasjonen. Norges deltakelse på Grüne Woche skal for øvrig bidra til å styrke omdømmet for norsk mat og reiseliv.

Dialogseminar

Som tidligere år deltok delegasjonen på et dialogseminar. Tema for årets diskusjonene var «En bærekraftig norsk matnasjon – omstilling, utvikling og muligheter». Rekruttering til og utvikling av matfagene og bærekraftige mat- og reiselivsopplevelser, har vært sentrale stikkord i samtalene - sammen med koblingene mellom mat- og måltidsbransjen/ reiselivsnæringen.

Klare innspill

– Jeg setter stor pris på det engasjementet som delegasjonen har vist i diskusjonene i dag. Med disse innspillene er det sendt utfordringer hjem til kommunene, fylkeskommunene, den enkelte bedrift og bransjene samlet sett. Det er også noen klare innspill som har kommet til regjeringen som jeg tar med meg hjem, sa landbruks- og matminister Sandra Borch.

Rekrutteringskampanje

Mat- og måltidsbransjen har over lengre tid hatt problemer med å rekruttere nok fagarbeidere, dette skjer samtidig som søkertallene til restaurant- og matfag i videregående har gått jevnt nedover de siste 20 årene.

I 2021 ble det bevilget to millioner kroner til en rekrutteringskampanje for økt rekruttering til mat- og måltidsbransjen. NHO Mat og Drikke har i fellesskap med flere arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, skoler og ulike bransjeorganisasjoner, jobbet for å snu trenden gjennom rekrutteringskampanjen og konseptet «Smak deg frem».

En halv million kroner

Nå ønsker Landbruks- og matdepartementet å styrke dette arbeidet med 500 000 kroner.

– Det tar tid å snu en slik trend. I 2022 var første gang på flere år at søkertallene stabiliserte seg, noe som er et godt tegn for kampanjens videre arbeid, sa landbruks- og matministeren under pressekonferansen på den norske ambassaden i Berlin i forbindelse med næringsdelegasjonens arbeid.

Flere anbefalinger

I 2021 kom rapporten Uten fagarbeidere – ingen matnasjon med en rekke anbefalinger om tiltak for å bedre rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen. En av anbefalingene var at alle offentlige anskaffelser innen mat- og måltidstjenester må ha krav om at de aktuelle bedriftene har lærlinger i sine virksomheter.

Om lag 30 prosent av restaurant- og matfagelevene får ikke godkjent lærekontrakten ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet. Videre viser analyser fra DFØ at færre enn 14 prosent av offentlige utlysninger av mat- og måltidstjenester hadde krav om lærlinger i 2021.

Siste saker