Endringer i KLFs arbeid med mattrygghet

Fra 1. mars vil mattrygghet- og kvalitetssjef Mette Juberg jobbe i 70 prosent stilling for KLF.

I praksis vil Mette jobbe en turnus med tre uker for KLF og så en uke med revisjonsoppdrag for Matmerk. I forbindelse med endringen har hun fått nytt mobilnummer: 466 26 261. Hennes epostadresse er den samme som før, mette@kjottbransjen.no.

Mettes prioritet skal være å ta på seg arbeidsoppdrag for medlemmene, arrangere faglige kurs og gjennomføre samlinger for medlemsbedriftene. Hun vil fortsatt ha ansvaret for KLFs kvalitetsledernettverk. KLF har fortsatt kapasitet til å bistå flere medlemsbedrifter, så det er bare å ta kontakt.

Så lenge Mette jobber redusert vil sjefveterinær Ida Mathisen prioritere arbeidet innenfor helse, ernæring og bærekraft. Flere oppgaver vil sannsynligvis bli overlatt til Animalia, så sant det ikke er snakk om direkte oppdrag for medlemsbedrifter. Ida får med dette ansvaret for myndighetskontakt og høringer på områdene, mens andre oppgaver vil bli i ivaretatt i samarbeid med våre medlemmer og andre ansatte i KLF.

Ida Mathisen kan kontaktes på epost: ida@kjottbransjen.no  eller tlf.  969 15 315.

Mettes første perimisjonsuke er uke 13.

Siste saker