Høring næringsmiddelhygieneforskriften

Bakgrunn for høringen er Kommisjonsforordning (EU) 2021/382 av 3. mars 2021 som endrer vedleggene til Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 852/2004 om næringsmiddelhygiene når det gjelder allergenhåndtering, redistribusjon av mat… Les mer

Bakgrunn for høringen er Kommisjonsforordning (EU) 2021/382 av 3. mars 2021 som endrer vedleggene til Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 852/2004 om næringsmiddelhygiene når det gjelder allergenhåndtering, redistribusjon av mat og mattrygghetskultur.

KLF er enige med Mattilsynet at veiledende dokumenter er veldig avgjørende for praktisk implementering av mattrygghetskulturen. Samtidig oppfordrer KLF Mattilsynet til å utarbeide ytterligere dokumenter som er spisset til norske bedrifter.

Videre oppfordrer KLF til at Mattilsynet benytter anledningen til å sjekke om kapittel II om Internkontrollens innhold i Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen børsuppleres, erstattes, eller om det skal utgå for å unngå dobbelregulering.

Opp imot innføring av nytt Kapittel Va, oppfordrer KLF Mattilsynet om å høre med de relevante organisasjonene som tar imot donasjoner, som for eksempel Matsentralen. Det er disse aktørene som best kan si noe om konsekvensene av det nye regelverket.

Siste saker