Endringer i styret

Styreleder Noralf Espeland i KLF har trukket seg fra sitt verv.

Dette med virkning fra siste styremøte i KLF 16. februar 2011. Nestleder Rune Hennum har overtatt rollen som styreleder, samtidig som Magne Finsbråten er ny nestleder. Denne ledelsen av styret i KLF vil vare frem til årsmøte og generalforsamling, som avholdes den 6. mai 2011.

Siste saker