Endringer og forventninger

Gjestekommentaren nr. 10, 2014 er skrevet av Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør, KLF
– Det gledelige er at de private kjøtt og fjørfebedriftenes synspunkter og meninger blir hørt og tatt på alvor på lik linje med alle andre.

2014 ble et begivenhetsrikt år for kjøtt- og fjørfebransjen. I løpet av fjoråret kom det flere eiermessige endringer i medlemsbedriftene som det er vel verd å dvele ved. I Nord-Norge har vi opplevd at to tradisjonsrike kjøttbedrifter, Premier AS og Ingebrigtsen Kjøtt AS, er blitt kjøpt opp av en lokal investor. Det er grunn til å tro at denne investoren har sett muligheter for å utnytte ressursene mer effektivt samlet og at det gir større muligheter i markedet.

Lenger sør i landet har Eidsvolls tradisjonsrike familiebedrift, Finsbråten AS, med sitt datterselskap Krone Kjøttprodukter, fått nye eiere. Scandza AS, som også er eier i Synnøve Finden AS og Sørlandschips AS, ser opplagt et utviklingspotensial for bedriften, som de ønsker å utnytte.

I Rogaland har en av de raskest voksende aktørene i kjøtt- og fjørfebransjen i Norge siste årene valgt å selge seg helt ut av slakterivirksomheten gjennom et salg til Nortura. Det gjør de som en del av en totalpakke, der Prima Gruppen/Prima Kjøtt framover vil konsentrere seg om å gjøre en god jobb i markedet. Selv om det er vemodig at familier med stolte tradisjoner i kjøttbransjen velger å selge seg ut, må vi tro at de som kommer inn gjør det fordi de ser muligheter, vekst og lønnsomhet.

På den næringspolitiske arenaen har 2014 skilt seg ut, sammenlignet med de senere årene. En ny regjering ønsker endringer på mange områder, inklusive den bransjen vi jobber i. Det gledelige er at de private kjøtt- og fjørfebedriftenes synspunkter og meninger blir hørt og tatt på alvor på lik linje med alle andre. Landbruks- og matministeren har besøkt mange av KLFs medlemsbedrifter i løpet av året som har gått. Departementets kunnskap og forståelse for de muligheter og utfordringer våre medlemsbedrifter har, har vokst kraftig.

Den private kjøtt- og fjørfebransjen har fått lov til å være aktivt med i ulike utvalg som regjeringen har igangsatt. Samtidig opplever KLF fortsatt å ha et godt forhold til de aller fleste partier på Stortinget, herunder et stort opposisjonsparti. Det er viktig for KLF fordi vi, som den private kjøtt- og fjørfebransjens politiske talerør, skal snakke våre medlemmer og bransjens sak helt uavhengig av hvem som sitter i ledelsen i Landbruks- og matdepartementet.

2014 har også vært preget av diskusjonen om mattrygghet og folkehelse. Utgangspunktet har vært flere forhold knyttet til antibiotika-resistens i kylling- og svinekjøtt. Det er krevende når verdens beste kylling og svineproduksjon blir utsatt for et så unyansert og uklart bilde som pressen har tegnet i løpet av høsten 2014. Når Forbrukerrådet og presidenten i Legeforeningen advarer mot å spise kylling, blir naturlig nok forbrukeren forvirret ettersom Folkehelseinstituttet og Mattilsynet samtidig sier «bare spis». I siste instans går dette ut over våre medlemsbedrifter og bøndene.

Vi får tro at vi i 2015 får diskusjonen inn på et spor der vi kan fortsette forbedringsarbeid med å gjøre norsk matproduksjon tryggest i verden, samtidig som at forbrukeren får lov til å ha matgleden sin i fred.

Et spesielt håp for neste år er at kjøtt- og fjørfebransjen i fellesskap tar et krafttak for å få «fornuft» inn i storfekjøttmarkedet igjen. Dagens situasjon er uholdbar. Over lang tid har vi hatt en underdekning av storfekjøtt totalt
sett, men samtidig hatt en stor overdekning i sluttmarkedet av en del sorteringer/ stykningsdeler. Det betyr mye på lager, lave priser og dårlig lønnsomhet. Det er grunn til å frykte at det snart er knapt noen som tjener penger på slakting, foredling og omsetning av storfekjøtt. Slik kan det ikke fortsette, men problemet ser ut til å være en gordisk knute.

Vi er avhengig av tilfredsstillende lønnsomhet for bonden. Det kan se ut som vi nå er i ferd med å nærme oss det, men det skjer til priser og pristillegg på slaktet som det synes umulig for slakteriene å hente inn igjen i markedet. Storfekjøttmarkedet er altfor viktig for både landbruket og slakteriindustrien til at dagens situasjon kan fortsette. I 2015 vil det være en av de viktige oppgavene KLF skal ta tak i. Med ønske om et fremgangsrikt 2015 til dere alle.

Siste saker