Energiopprop fra samfunnskritiske bedrifter

Kjøtt- og fjørfebransjen ber om at det tas politisk ansvar for energiprisene. Denne uken ble et energi-opprop oversendt statsministerens kontor, Stortinget og departementer fra 50 av KLFs medlemsbedrifter. Se oppropet… Les mer

Kjøtt- og fjørfebransjen ber om at det tas politisk ansvar for energiprisene. Denne uken ble et energi-opprop oversendt statsministerens kontor, Stortinget og departementer fra 50 av KLFs medlemsbedrifter.

Se oppropet fra bedriftene i kjøtt- og fjørfebransjen her

- Bransjen ber om at det tas politisk ansvar. Det må iverksettes tiltak for å begrense økningen av matvarepriser pga energiprisene nå, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF.

Effekten av den voldsomme kostnadsveksten påfører matindustrien betydelig tap. For å sikre at Norge har en robust, nasjonal, driftssikker og komplett verdikjede for mat over hele landet der det fortsatt er konkurranse, må det til økonomiske grep nå.

Kjøtt- og matbransjen trenger strømstøtte nå (kjøttbransjen.no 03.03.2022)

- Medlemsbedriftene våre har lav inntjening – to til tre prosent er ganske vanlig. Den kostnadsveksten som nå rammer sektoren, vil i sin helhet måtte videreføres til forbrukeren dersom ikke myndighetene iverksetter avbøtende tiltak.

Samtidig mener Juul-Hansen at politikerne må ta innover seg at hele verdikjeden for mat er samfunnskritisk.

- Som samfunn er vi avhengig av at hele verdikjeden fungerer; råvareproduksjonen hos bøndene, bearbeiding til forbrukerprodukter i foredlingsindustrien og distribusjon gjennom de ulike kanalene fram til forbrukerne.

Strømsjokk for flere kjøttbedrifter (kjottbransjen.no - 08.12.2021)

Medlemsbedriftene i KLF er glade for at det er iverksatt flere tiltak for å bedre bondens økonomi. KLF er også fornøyde med at regjeringen i Hurdalerklæringen lover å tette inntektsgapet. Men det å få mat hele veien frem til forbruker er en verdikjede, der alle ledd må fungere.

- Kostnadsveksten i slakteri og foredlingsindustrien det siste året har vært formidabel. Bedrifter rapporterer om 150-300 prosent økning i høyere kostnader for strøm og gass. I tillegg slår oljeprisene nå kraftig inn, både gjennom dyrere transportkostnader og som bestanddel i produkter (f.eks emballasje) og utstyr (f.eks paller og kasser) som industrien benytter. Også for servicepersonell som hentes inn for nødvendig vedlikehold er reisekostnadene økt, rapporterer Juul-Hansen.

Strømkostnadene – mye større enn strømregningen (kjottbransjen.no - 21.01.2022)

Kjøtt- og eggbedriftene som til nå har signert oppropet krever at det innføres en strømordning som gir matindustrien tilgang til strøm på «normale, historiske» betingelser. Nødvendige kostnadsbegrensende tiltak må bli iverksett nå!


Medlemsbedriftene som har signert oppropet per 21.mars 2022

A. Idsøe Stavanger AS, Alf Strøm-Larsen AS, Annis Ringebu AS, Annis Mathallen AS, Axel Andersen AS, Fatland AS, Furuseth AS, Røros Slakteri AS, Jens Eide AS, Horns Slakteri AS, Ole Ringdal AS, Nordfjord Kjøtt AS, Jæder Ådne Espeland AS, Ertnes Kjøtt AS, Gabbas AS, Prima Brands AS, H Mydland AS, Fana Kjøtt AS, Toten Eggpakkeri AS, Jonas H Meling AS, Manstad Kjøtt AS, Gunnar Ruud Catering AS, H Brakstad Eftf AS, Inderøy Slakteri AS, Bjerke Spekemat & delikatesse AS, Danish Crown Foods Norway AS, Dava Foods Norway AS, Eidsmo Kjøtt AS, Fatland Ull AS, Fatland Sandefjord AS, Roar Stang Kjøtt AS, Kanda AS, Per's Kjøkken AS, Smedstuen AS, Slakter Eftedal AS, Håland Kjøtt AS, Johs Jacobsen Kjøtt AS, M Opstad AS, Finn Hunstad AS, Helgeroa Spekevarer AS, Trondheim Slaktehus AS, Røroskjøtt AS, H A Hanssen AS, Mobilslakt AS, Svindland AS, Grilstad AS, Brødrene Ringstad AS, Åkeberg Skoglunn Pølsemakeri AS, Aasheim Kjøtt AS, Annis Mathallen AS, Kuraas AS, Toten Kjøtt AS, Fatland Oslo AS.

De 53 bedriftene omsetter for 8.5 mrd og har 6500 ansatte.

Siste saker