Engedal innleder på KLFs ERFA-møte

– Vi ønsker åpenhet, og er opptatt av rettferdig og bærekraftig konkurranse. Dette innebærer at det slås ned på eventuell usaklig prisdiskriminering. Av Per A. Sleipnes Det er Philipp Engedal,… Les mer

– Vi ønsker åpenhet, og er opptatt av rettferdig og bærekraftig konkurranse. Dette innebærer at det slås ned på eventuell usaklig prisdiskriminering.

Av Per A. Sleipnes

Det er Philipp Engedal, den nye toppsjefen i Coop Norge SA som sier dette . Han begynte i jobben så sent som 1. februar og i juni skal han innlede på KLFs ERFA-møte på Hankø.

Engedal er klar på at Coop, som er eid av forbrukerne, er positive til alle tiltak som kan bidra til å styrke konkurransen til fordel for forbrukerne i dagligvaremarkedet.

– I en bransje med så små marginer, vil store forskjeller i innkjøpspriser være svært skadelig for konkurransen. Det er også viktig at myndighetene følger med på markedsmakten og tar stilling til hvor stor én aktør kan bli før det får konsekvenser for konkurransen, og dermed for forbrukerne, understreker Engedal.


Husk å melde deg på ERFA-samling/KLFs landsmøte 2023!
Hvor: Hankø Hotell & Spa, Gressvik, Fredrikstad
NÅR: Onsdag 31. mai (ettermiddag) - fredag 2. juni klokken 13:00

Påmeldingsfrist: 10. april 2023

Vi håper å se flest mulig medlemmer på samling, vi tror fagprogrammet er variert og relevant, og inviterer derfor ikke bare daglig leder, men også mellomledere og andre med lederfunksjoner i bedriftene.


Komplekst marked

Han presiserer viktigheten av at myndighetene ser på hele verdikjeden, og ikke på dagligvarekjedene
isolert sett.

– Markedet er komplekst og det er lett å trå feil om man ikke har tilstrekkelig kunnskap om de mekanismene som er med å definere konkurransen. Foreløpig har vi ikke sett konkrete tiltak, men forventer at det kommer initiativ som bidrar til at alle har mulighet til å konkurrere med tilnærmet likt utgangspunkt. Så er det opp til oss i Coop å sikre at vi er konkurransedyktig på de områdene vi selv er herre over, poengterer den nye konsernsjefen.

Leder innen logistikk

Han har omfattende erfaring fra både dagligvare og logistikk og kommer fra stillingen som administrerende direktør i Flytoget. Philipp Engedal er siviløkonom fra Universitetet i Mannheim i Tyskland. Han har siden 2017 vært administrerende direktør i Flytoget og har fra tidligere toppledererfaring fra en rekke ulike sektorer, blant annet fra dagligvarebransjen som leder innen logistikk og vareflyt i den svenske og tidligere norske delen av dagligvarekonsernet ICA. Engedal har også vært leder innen logistikk, godstransport, byggevareindustri og samferdsel.

Opptatt av dialog

– Jeg er veldig motivert for denne opgaven og vender på mange måter tilbake til dagligvarebransjen. Det er både med ydmyket og stolthet at jeg nå får muligheten til å lede et selskap som Coop Norge SA. Det er et stort selskap med en unik identitet og fantastisk mange dyktige folk, som jeg gleder meg til å bli kjent med, sier Philipp Engedal.

– Hvordan ser på å samarbeide med kjøttbransjens aktører?
Det blir spennende og jeg ser veldig fram til en god kommunikasjon med våre dyktige leverandøren i denne viktige bransjen. Jeg har stor tro på dialog og derfor blir det viktig for meg å møte representanter for den frittstående del av kjøttbransjen på ERFA-møtet i juni. Det var både naturlig og logisk for meg å stille opp på dette, da jeg ble spurt, understreker Engedal.

Konkurransekraft viktig

– Hva blir aller viktigst for deg framover i din rolle i Coop?
– Mye, både for oss og andre aktører i dagligvaresektoren. For meg blir det å skaffe Coop konkurransekraft et viktig mål framover. For å oppnå det, må vi gjøre det som funker i forhold til forbrukeren. Det er nemlig kunden som bestemmer til syvende og sist og her tror jeg vi har nøyaktig samme interesse som f.eks. bedrifter i kjøttbransjen som leverer til oss, fastslår Engedal som legger til at Coop har en sentral posisjon i folks hverdag. Kjeden spiller en viktig rolle i det å skape gode handleopplevelser og bidra til best mulig medlemsnytte til to millioner medeiere.

Siste saker