– Enig i tiltaket, men det har negative sider

Vi er i utgangspunktet positivt innstilt til å få ned lagrene av storfekjøtt og gir derfor vår støtte til dette tiltaket. Samtidig er det viktig å presisere at det å… Les mer

Vi er i utgangspunktet positivt innstilt til å få ned lagrene av storfekjøtt og gir derfor vår støtte til dette tiltaket. Samtidig er det viktig å presisere at det å ta ut 5000 kalv kan ha uheldige virkninger for enkelte produsenter.

Det sier konsernsjef i Fatland, Anders Hundseid (bildet). Han tenker på de storfeprodusentene som har kalv som skal på utmarksbeite vår og sommer neste år.

– Det å sende kalver på beite er en fornuftig og rimelig måte å fôre opp kalver på og mange produsenter vil nok oppleve det som et tøft tiltak og slakte ut mange av disse, sier Huseid.

Må tenke bredt

Han er nøye med å minne om at vi ikke må kaste ut barnet med badevannet. Det vil si at slakting av kalv ikke må bidra til tomme fjøs på sikt.

– Jeg tror salget blir avgjørende om vi lykkes med å få ned lagrene. Ni prosent nedgang i år lover ikke godt. Derfor må vi tenke bredt når vi setter inn støt for å redusere lagrene, understreker Anders Hundseid.

Sen reaksjon

Daglig leder Harald Furuseth (bildet) hos Furuseth AS mener tiltak for å begrense lageroppbygging er viktige, men kommer i seneste laget.

– Det er først når lageret er fullt at det blir tatt grep fra markedsregulator. Da blir kostnadene store for alle i verdikjeden og jeg frykter at vi går fra en overskuddssituasjon nå til rett over i underskudd og import i 2025. Salget av deiger dalte i fjor høst og nedgangen fortsatte i år, mens engrosprisen har steget i samme periode. Det virker som markedsregulator har sovet i timen og ikke forholder seg til markedskreftene, sier Furuseth.

Han peker på at prisendringen (nedgangen) i de tunge vektgruppene vil gjøre NRF kalv mindre attraktiv fordi det kan være vanskelig oppnå O+ på NRF okser under 350 kg og at man dermed mister kvalitetstilskuddet. Dette vil kanskje gjøre kalveslaktingen mer aktuell.

Siste saker