Enklere med produksjonstilskuddsavregninger

Enklere med produksjonstilskuddsavregninger Produksjonstilskuddsavregningen fra Landbruksdirektoratet kan nå regnskapsføres automatisk i bondens regnskap Illustrasjonsfoto: Colourbox / montasje En ny digital løsning som er utviklet av Landbrukets Dataflyt SA, gjør at… Les mer

Enklere med produksjonstilskuddsavregninger

Produksjonstilskuddsavregningen fra Landbruksdirektoratet kan nå regnskapsføres automatisk i bondens regnskap

Illustrasjonsfoto: Colourbox / montasje

En ny digital løsning som er utviklet av Landbrukets Dataflyt SA, gjør at produksjonstilskuddsavregning nå kan bli automatisk bokført i bondens regnskap. Løsningen forutsetter at bonden har gitt sin regnskapsfører samtykke til dette. Landbruksdirektoratet har tilrettelagt for dette med maskinlesbare tilskuddsbrev for produksjons- og avløsertilskudd. Ved å benytte Altinn har Brønnøysundregistrene tilrettelagt for overføring av det originale tilskuddsbrevet fra bondens meldingsboks i Altinn og rett inn i bondens fagsystemer. Duett og Agro Økonomi tilbyr nå løsningen for regnskapsførere og landbruksforetak som fører regnskapet selv.

Mer effektiv regnskapsføring

– Landbrukets Dataflyt har utviklet løsningen og flere aktører har vært bidragsytere og er involvert både fra privat og offentlig side, sier Erland Kjesbu.

– Tilskuddsavregningene leses inn i regnskapet til bonden ferdig kodet på samme måte som avregninger fra eksempelvis Tine og Nortura via Dataflyt. Dette vil bidra til at både bonden og regnskapsføreren får en mer effektiv regnskapsføring og et standardisert og detaljert datagrunnlag for bedre beslutningsstøtte. Både rådgivere, NIBIO via driftsgranskingene og andre som bistår bonden med beslutningsstøtte vil og ha nytte av løsningen. Kodingen av tilskuddsdataene med landbrukets standardiserte kodesystem gir mulighet for at bonden kan koble tilskuddsdataene digitalt med andre økonomi- og produksjonsdata, sier Erland Kjesbru i Landbrukets Dataflyt.

Krever samtykke

Løsningen er tilrettelagt for regnskapsføring og krever samtykke fra bonden slik at Landbrukets Dataflyt kan formidle digital avregning fra Landbruksdirektoratet. Landbrukets Dataflyt har utviklet samtykkeløsningen slik at regnskapsfører også kan hente tilskuddsbrevet fra meldingsboksen til bonden fra Altinn.

Tiltaket er et godt eksempel på offentlig og privat samarbeid for å utnytte mulighetene som digitaliseringen gir.

Godt samarbeid

– Landbrukets Dataflyt har utviklet løsningen og flere aktører har vært bidragsytere og er involvert både fra privat og offentlig side. Regnskapssystemene som bruker Dataflyt (pr. i dag Duett og Agro Økonomi), regnskapskontor og bønder har bidratt i utviklingen og med testing. Løsningen hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten et godt samarbeid med og bidrag fra Landbruksdirektoratet og Brønnøysundregistrene/Altinn. Løsningen kan potensielt gi nytte for en rekke andre aktører på sikt; forskningsmiljø, rådgivningsaktører, finansieringsinstitusjoner, Landbrukets Klimaselskap og andre aktører som har interesse av å gjenbruke standardiserte data på gårdsnivå i samarbeid med og etter samtykke fra bonden, avslutter Kjesbu.

Siste saker