Er det farlig å ta på rå kylling?

– Bakterier, muggsopp og virus er en naturlig del av miljøet, både på kjøkkenet, på jordet og i naturen. Bruk gjerne fingrene på kjøtt, fisk, grønnsaker og bær, men husk god kjøkkenhygiene, sier Benedicte Lund.

Hun er KLFs fagansvarlige for fjørfe, og er tidligere daglig leder i Norsk Fjørfelag, har bred erfaring fra fjørfemiljøet, og har i tillegg drevet utstrakt produsentrådgiving. Hun er i høyeste grad i kontakt med kylling både før og etter slakting. - Jeg ser ingen grunn til ikke å ta på kyllingen med fingrene, sier Lund. Samtidig påpeker hun at god kjøkkenhygiene er og blir viktig når man jobber med landbruksprodukter. Lund viser til at Folkehelseinstituttet anbefaler forbrukere å følge hygienerådene for behandling av rått fjørfekjøtt. Mattilsynet anbefaler at en varmebehandler kyllingkjøttet godt slik at bakteriene drepes og sørger for at disse ikke spres andre steder. Det er først og fremst på overflaten det kan finnes mikrober som bakterier og virus. - Ferske råvarer vil alltid kunne ha med seg bakterier, siden bakterier i praksis finnes overalt, sier Lund. Bakterier, muggsopp og virus er en naturlig del av miljøet, både på kjøkkenet, på jordet og i naturen. Noen bakterier kan gjøre oss syke, og noen kan ha egenskaper som kan gjøre at de er resistente mot medisin. Norge er fremdeles langt mindre utsatt for disse resistente bakteriene enn land som USA og England. - Bransjen og KLFs medlemsbedrifter har til en hver tid fokus på produksjon av sikker mat og det jobbes systematisk med hygiene og kvalitet. Når det kommer til resistente bakterier er målet at vi om få år kjenner spredningsveiene for resistente bakterier godt nok til å kunne kvitte oss med dem. Norge skiller seg ut på antibiotika-bruk i kjøtt I grafen under ser du salg av antibiotika til produksjonsdyr i 25 europeiske land, regnet som milligram per kilo levende vekt avrundet til hele tall. Norge er det landet som bruker desidert minst antibiotika til behandling av produksjonsdyr. Kilde: The European Medicines Agency.
Norsk-antibiotikabruk

Siste saker