– Er koronaberedskapen på plass i din bedrift?

– Er koronaberedskapen på plass i din bedrift? OSLO Med en pågående korona-pandemi, er manges øyne rettet mot vår bransje siden flere smitteutbrudd i Europa er tilknyttet slakteri- og nedskjæringsvirksomheter…. Les mer

– Er koronaberedskapen på plass i din bedrift?

OSLO Med en pågående korona-pandemi, er manges øyne rettet mot vår bransje siden flere smitteutbrudd i Europa er tilknyttet slakteri- og nedskjæringsvirksomheter. Vi har tatt en prat med KLFs nyansatte Fagsjef for kvalitet- og mattrygghet, Christiane Hoffmann.

Christiane Hoffman er KLFs nye fagsjef for kvalitet- og mattrygghet.

– Hva er siste nytt som angår medlemsbedriftene i KLF og må vi fortsatt holde avstand?

– Mattilsynet og Folkehelseinstitutt (FHI) har vurdert mulige tiltak mot smitte fra korona i kjøttvirksomheter. De har konkludert med at luftbåren smitte ikke anses som en betydelig smittekilde. Dråpesmitte er avstandsbegrenset fordi de fleste dråper vil falle ned innenfor én til to meters avstand. Avstand er derfor fortsatt det kraftigste verktøy vi har pr. i dag for å unngå smitte. Men det er lite som tyder på at viruset sprer seg over lengre avstander. Holder man to meters avstand er det nok.

Håndvask trumfer alt

Hoffmann mener hovedfokus fortsatt bør være avstand og god håndhygiene. En må sørge for at det er tilstrekkelig med såpe, desinfeksjon og engangspapir tilgjengelig siden håndtørrere ikke skal brukes. Kjøttbedriftene er allerede gode på sluserutiner og bruker arbeidstøy riktig.

– Avstand har mange fasetter og kan best overholdes ved å kombinere flere mindre tiltak. Er to meters avstand mulig? Kan man sette opp fysiske barrierer eller glass for å hindre dråpesmitte?

Hun forteller at flere bedrifter allerede har innført ordninger der en har redusert antall personer pr. skift. Andre har redusert hastighet på linja. God ventilasjon med godt vedlikeholdt ventilasjonsanlegg og eventuelt pauseområder utendørs er videre anbefalt.

Mange spørsmål om munnbind

FHI slår fast at munnbind ikke kan erstatte avstand mellom de ansatte. Det bør kun brukes som et supplement til andre tiltak, og bør kun brukes i et relativt tørt miljø, slik at de ikke må byttes hele tiden.

– Myndighetene anbefaler ikke bruk av munnbind i produksjonslokaler, spesielt ikke i lokaler med høy luftfuktighet, da et fuktig munnbind ikke gir noe beskyttelse. Det skal skiftes umiddelbart. For mange av kjøtt- og eggbedriftene vil det i praksis bety at munnbindet må skiftes hvert 20. minutt hvis luftfuktigheten er høy, sier Christiane Hoffmann.

Kommunikasjon på flere språk

– Karantene er utrolig viktig å overholde og praktisere, selv ved milde og få symptomer på sykdom. FHI har laget en veileder om hvordan man best kan innkvartere utenlandsk arbeidskraft og samtidig overholde smittevernreglene når ansatte bor sammen og deler fellesareal, sier KLFs fagsjef for kvalitet- og mattrygghet.

Hoffmann er også opptatt av at informasjon om koronavirus, smitte, sykdom og karantene skal være lettforståelig for alle ansatte og derfor gjerne på flere språk. Folkehelseinstituttet tilbyr nedlastbare plakater og handouts på sine nettsider. Noen på engelsk, andre på flere språk.

– Smitte mellom ansatte på fritiden, spesielt med tanke på boforhold og transport fra og til arbeidet, er nok en av de største utfordringene vi har i vår bransje. Det som skjer når man stempler ut er nok en vel så stor utfordring som smitte i løpet av arbeidstiden.

Oppdatert beredskapsplan?

Hoffmann minner om viktigheten av å ha klar en oppdatert beredskapsplan i tilfelle påviste positive tilfeller i bedriften.

– Planen skal legge til rette for effektiv sporing, og ta for seg håndtering av karantene og isolasjon. Det kan ta litt tid å utarbeide, men med en god plan på plass, vil man ha et godt grunnlag for raske beslutninger og riktig respons om en får påvist smitte blant de ansatte, avslutter hun.

Siste saker