Et bevis på god mattrygghet

– Den siste uka har vist at Norsk Kylling har gode rutiner og at beredskapsplaner er fulgt.

Det sier Mette Juberg, Mattrygghet- og kvalitetssjef. Hun har fra sidelinjen observert hvordan Norsk kylling og Rema har håndtert det som lenge så ut funn av E-coli i fjørfeprodukter. Etter nye prøver viste resultatene at verdiene var innenfor grenseverdiene og helt ufarlige.

Falsk E. coli-alarm hos Norsk Kylling - Adresseavisa, 16. mai 2017

- Når en kjøttbedrift gjør uønskede bakteriefunn, viser det at de faktisk tar prøver av maten de sender ut til forbruker. Når de så trekker tilbake partier med mat fra butikkene, viser de at de har gode rutiner for sporing og logistikk. Det viser også at de har en fungerende beredskap gjennom gode kvalitetssystemer, sier hun.

Juberg påpeker at mattrygghet i Norge sikres gjennom prinsippet at kjøttbedrifter og eggpakkerier har ansvar for at maten de produserer er trygg, og at Mattilsynet fører tilsyn med at rutinene er på plass. Deretter må forbruker håndtere maten riktig og følge rådene for god kjøkkenhygiene.

- Når Norsk Kylling trakk tilbake et større parti av rå og fryst kylling, da resultater indikerte høye verdier av E-coli i kyllingprodukter, viser at de har planer og rutiner på plass, og underbygger at fokus er på plass og at norsk mattrygghet ivaretas av en ansvarlig kjøtt- og fjørfebransje.

- Bakterier er livsviktig for menneskets eksistens, og det finnes bakterier både i kjøtt og annen mat. Mattrygghet handler derfor om at matprodusenter sørger for at bakteriene man blir syke av, ikke konsumeres.

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund kan bistå medlemsbedriftene med å oppfylle kravene som stilles i mattrygghetsstandardene BRC og FSSC 22 000. Metter Juberg har gjennomført FCCS 22 000 Lead Audit, og er dermed sertifisert til å revidere etter denne standarden.

Siste saker