Et laboratorium for mangfold og integrering

VestfoldLAB er et laboratorium for vann og mat som jobber tett med NAV og NAV sine samarbeidspartnere knyttet til inkludering. Samtidig analyserer laboratoriet store mengder mat for ulike næringslivsaktører, ikke… Les mer

VestfoldLAB er et laboratorium for vann og mat som jobber tett med NAV og NAV sine samarbeidspartnere knyttet til inkludering. Samtidig analyserer laboratoriet store mengder mat for ulike næringslivsaktører, ikke minst Kjøttbransjen. Flere, både store og små aktører i kjøttbransjen, sender produktene sine til VestfoldLAB for analyse og holdbarhetstesting.

– Vi analyserer mye mat for kjøttbransjen, og de fleste lokale matleverandørene i gamle Vestfold fylke bruker oss. Dessuten gjør vi både HACCP, internkontroller og testing av mat for hotell og restauranter, forteller administrerende direktør Bent Mathisen.

I tillegg til et mikrobiologisk laboratorium har vi også et kjemisk laboratorium hvor vi gjør ulike vann analyser, men også kjøttkjemi, forteller administrerende direktør Bent T. Mathisen, som har ledet selskapet de to siste årene.

Lang historie

VestfoldLAB har en stolt historie tilbake til etableringen i 1962, som Tønsberg offentlige kjøttkontroll, og har også vært en del av Mattilsynet tidligere. I forbindelse med at Mattilsynet la ned sine laboratorier, ble det privatisert i 2003, og de ansatte fikk mulighet til å overta.

– De siste par årene har VestfoldLAB gjennomgått store endringer, lokalene er både utvidet og modernisert, nytt laboratoriesystem og kvalitetssystem er på plass og en rekke andre endringer er gjennomført, alt for å forberede laboratoriet for fremtiden og konkurransen fra de internasjonale laboratoriene, som dominerer i Norge. Vi satser fremover innenfor molekylærbiologiske metoder for analyse av patogener og allergener, med fokus på mattrygghet, sier Mathisen.

Offisielt laboratorium for Mattilsynet

VestfoldLAB er offisielt referanselaboratorium for Mattilsynet og det kommer prøver som må analyseres fra alle Mattilsynet sine kontorer rundt omkring i Norge ned til VestfoldLAB. Kjøttet blir sendt med Bring sin Ekspress over natten tjeneste til laboratoriet utenfor Tønsberg.

Avdelingsleder mikrobiologi, Heidi Nes-engen Kamfjord, nevner at de også tar mye salmonella analyser for andre kunder, men at volumet av Salmonella analyser nok er doblet siden de fikk avtale med Mattilsynet i starten av 2022, samtidig som de tok i bruk den nye delen av laboratoriet.

Inkludering

VestfoldLAB tar sitt samfunnsansvar seriøst og jobber tett med NAV og videregående skoler i Vestfold for å tilby praksis- og lærlingeplasser. For øyeblikket har de, i tillegg til de 15 fast ansatte, én lærling, én student, og to personer i regi av NAV for å få arbeidsfaring. Så mange har vi aldri hatt før, forteller Nesengen Kamfjord. Det som er så bra er at alle fire enten er i et studieforløp knyttet til laboratoriefaget eller har relevant bakgrunn fra laboratoriereleterte studier, én er veterinær, mens den andre har en mastergrad i bioteknologi.

Heidi Nesengen Kamfjord og Bent Tatsuyama Mathisen i VestfoldLAB.

NAV viktig

Mathisen skyter inn at de ofte får henvendelser gjennom NAV systemet om de kan ta imot mennesker på arbeidspraksis. De som kommer er ofte godt utdannet, men sliter med å få seg jobb, enten fordi de har utfordringer med språket, eller andre utfordringer som har holdt dem utenfor arbeidsmarkedet. Felles for de fleste er at de både brenner for faget sitt og er veldig takknemlige for at de får muligheten til å prøve seg i relevant jobb. Som en kuriositet kan nevnes at omtrent halvparten av de ansatte ved laboratoriet har fått jobb etter å ha startet med praksisplass, og omtrent alle har en mastergrad i kjemi og biologi relaterte fagområder. Fagansvarlig kjemi, Svetlana Mitrokhina, (ikke tilstede da bildet ble tatt) kan skilte med en doktorgrad i kjemi, så det faglige grunnlaget er absolutt på plass.

Som et resultat av arbeidet med inkludering vant VestfoldLAB Mangfoldsprisen nasjonalt, i regi av IMDI, i 2021, blant små og mellomstore bedrifter.

Kjøttbransjen en viktig kunde

– Det er spennende å være en liten, men samtidig viktig leverandør av analysetjenester til Kjøttbransjen. En bransje som både bidrar med viktige arbeidsplasser og spredt bosetning, i tillegg til at kjøtt er en viktig del av det norske kostholdet. Samtidig er det viktig at noen tester at maten som blir produsert faktisk er trygg. Vi oppdager med jevne mellomrom ulike bakterier enten direkte i maten eller i produksjonslokalene, bakterier som Salmonella, Listeria, E. coli. etc. så vi føler at vi gjør en viktig jobb, avslutter Heidi Nesengen Kamfjord.

Siste saker