Ett tonn NM-produkter til Kirkens Bymisjon

– Den kjøttmaten vi får fra dere hindrer at mange mennesker i Oslo går til grunne.

Informasjonssjef Per Frogner i Kirkens Bymisjon delte ut medaljer på kåringsarrangementet, men han delte også ut takksigelser og lovord for den kjøttmat organisasjonen hans blir til del i forbindelse med produktkonkurranser i kjøttbransjen. Så mye som ett tonn kjøtt og kjøttprodukter tilfalt Kirkens Bymisjon denne gang og dette kjøttet blir sendt ut til sykehjem, til boliger for svakerestilte og til mottakere i rusmiljøet i hovedstaden.

En håndsrekning
– Vi snakker om mennesker som verken har råd til eller tanke for å spise seg mett på god og sunn mat. De har helt andre prioriteringer. Folk med rusproblematikk, med sosiale problemer og folk uten bopel spiser dårlig. De spiser også proteinfattig mat. Gjennom å motta kjøttprodukter som blir til overs i forbindelse med NM, kan vi gi en håndsrekning til alle disse, sa Frogner da han delte ut medaljer.

1300 ansatte
Frogner betegner Kirkens Bymisjon som et stort sosialt «konsern» som driver forebyggende arbeid blant hovedstadens utgrupper. 1300 ansatte gjør en solid dugnadsjobb på dette felt og visjonen til Kirkens Bymisjon er klar: Alle i byen skal erfare respekt og omsorg. Og på omsorgssiden
spiller altså norske kjøttbedrifter en viktig rolle.

Takknemlige
– Ja, vi er veldig takknemlig for dette flotte bidraget fra norske kjøttbedrifter. Et eksempel på hva det betyr for oss, er Cafe Møtestedet i Skippergata i Oslo sentrum. Her har vi rundt 400 gjester hver dag og disse blir traktert med kjøtt- og kjøttprodukter fra NM. Vi håper selvsagt at vi kommer i betraktning ved framtidige arrangementer i kjøttbransjen, sier informasjonssjef Per Frogner.

Siste saker