Er det mulig å få dispensasjon fra regelen om at dyr skal transporteres i maksimalt åtte timer hvis dyr plutselig må kjøres til et annet slakteri på grunn av koronasituasjonen?

B Er det mulig å få dispensasjon fra regelen om at dyr skal transporteres i maksimalt åtte timer hvis dyr plutselig må kjøres til et annet slakteri på grunn av… Les mer

Svar 26. mars 2020Ja, det vil være mulig å få slik dispensasjon. Slakteriet må søke sitt regionale Mattilsyn om tillatelse. Slike lange transporter må vanligvis foregå med et transportmiddel som er godkjent for lange reiser. Siden vi nå er i en spesiell situasjon, hvor det kan være vanskelig å få slikt på plass i løpet av kort tid, så transport kan også foregå i ikke-godkjente transportmidler. Les mer om hvordan man kan få en slik dispensasjon på Mattilsynets nettsider: 

Siste saker