Er det mulig å få forlenget holdbarhetstiden på egg for å bidra til bedre balanse i markedet?

B Er det mulig å få forlenget holdbarhetstiden på egg for å bidra til bedre balanse i markedet? Svar 3. april 2020: Ja. Vi har nå fått sju dager ekstra. En… Les mer

Svar 3. april 2020: Ja. Vi har nå fått sju dager ekstra. En midlertidig forskrift som kom fredag 3. april gjør det nå mulig å forlenge tiden fra legging til eggene omsettes til forbruker fra 21 dager til opptil 28 dager. Det betyr at eggpakkeriene kan holde på eggene én uke lenger hvis nødvendig, og øke holdbarhetstiden med én uke så lenge dere synes det er forsvarlig. Eggpakkeriet må melde fra til Mattilsynet når dere bruker dette unntaket, og må selvfølgelig også ha dialog med kunder om denne endringen i holdbarhet. Fra et mattrygghetsperspektiv er det etter KLFs vurdering helt uproblematisk å forlenge holdbarheten med én uke. Dette unntaket gjelder frem til 1.juni.

Siste saker