Er det mulig å organisere et julebord / julelunsj i desember 2020 eller januar 2021?

B Er det mulig å organisere et julebord / julelunsj i desember 2020 eller januar 2021? Svar 17. desember 2020: Nei, en slik arrangement er per definisjon §13 f) en privat… Les mer


Svar 17. desember 2020: Nei, en slik arrangement er per definisjon §13 f) en privat sammenkomst (sosiale samlinger tilknyttet til arbeid). Private sammenkomst er regulert med maksimalt 20 personer til stede. Status per i dag er at nasjonale smitteverntiltakene videreføres til siste halvdel av januar. 

Siste saker