Hvor finner jeg nasjonale råd og regler?

B Hvor finner jeg nasjonale råd og regler? Svar 10. desember 2021: På denne undersiden på regjeringen.no finner du oppdatert informasjon om råd og regler for private hjem og sosial kontakt, ankomst… Les mer

Svar 10. desember 2021: På denne undersiden på regjeringen.no finner du oppdatert informasjon om råd og regler for private hjem og sosial kontakt, ankomst Norge, munnbindkrav på offentlige steder, arrangement innendørs og utendørs mm.

Det som skrives om "arbeidsplasser" på denne siden er:  

  • Anbefaling om 1 meters avstand, bruk av munnbind om ikke mulig å holde avstand. 
  • Arbeidsgiver skal legge til rette for at ansatte jobber hjemmefra når det er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper. 

Anbefaling om fleksibel arbeidstid der det ikke er mulig å ha hjemmekontor.

Siste saker