Jeg har mange ansatte fra andre land som kommer til å ønske å reise hjem i påsken. Kan jeg nekte dem dette for å unngå at de blir satt i karantene når de kommer tilbake etter ferie?

B Jeg har mange ansatte fra andre land som kommer til å ønske å reise hjem i påsken. Kan jeg nekte dem dette for å unngå at de blir satt… Les mer

Svar 13. mars 2020: Det er et ønske fra flere matbedrifter å kunne nekte sine ansatte å reise utenlands, på lik linje med at helsepersonell er nektet å reise til utlandet. Dette spørsmålet ble tatt opp med Mattilsynet i dag og de tar det videre med Helsedirektoratet og den sentrale beredskapsgruppen. Dette har vi derfor ikke noe godt svar på ennå.

Siste saker