Kan utenlandsk servicepersonell og annet kritisk personell fortsatt unntas 10 dagers karantene?

B Kan utenlandsk servicepersonell og annet kritisk personell fortsatt unntas 10 dagers karantene? Svar 10. november 2020: Ja, de kan unntas fra karantenekravet i arbeidstiden hvis de skal gjøre en jobb… Les mer

Svar 10. november 2020: Ja, de kan unntas fra karantenekravet i arbeidstiden hvis de skal gjøre en jobb som er nødvendig for å kunne opprettholde produksjonen i anlegget. De må fremvise en negativ koronatest for å komme inn i Norge som beskrevet over. De bør testes ved ankomst til Norge og  selvfølgelig være i karantene på fritiden. De også ha med seg dokumentasjon på arbeidsforholdet og adressen hvor de vil være i karantene.

Siste saker