Kan vi gå bort fra rutinen med at dyrebilsjåfører må få underskrift fra bonden på kjøreseddelen når han henter dyr? Vi ønsker å begrense kontakten sjåføren har med bøndene mest mulig for å unngå smitte av sjåfør.

B Kan vi gå bort fra rutinen med at dyrebilsjåfører må få underskrift fra bonden på kjøreseddelen når han henter dyr? Vi ønsker å begrense kontakten sjåføren har med bøndene… Les mer

Svar 13. mars 2020: Ja, i denne situasjonen vil ikke Mattilsynet kreve underskrift på kjøreseddelen når sjåføren henter dyr. Bonden er fortsatt ansvarlig for at dyrene er friske og transportdyktige, men Mattilsynet krever ingen signatur på dette slik at man kan ha minst mulig fysisk kontakt.

Siste saker