Må det være to meter avstand mellom alle ansatte i bedriften? Hva gjør vi hvis dette ikke er mulig? Og hva gjør Mattilsynet som står i kjøttkontrollen?

B Må det være to meter avstand mellom alle ansatte i bedriften? Hva gjør vi hvis dette ikke er mulig? Og hva gjør Mattilsynet som står i kjøttkontrollen? Oppdatert svar… Les mer

Oppdatert svar 3. april 2020: Myndighetene sier at det bør være to meters avstand mellom ansatte på arbeidsplassen. Denne anbefalingen gjelder spesielt hvis man ikke vet om de som er rundt er syke eller ikke. Alle som jobber i matproduksjonen skal være friske, og har man symptomer på luftveisinfeksjon, skal man være hjemme. Hvis alle ansatte samtidig følger vanlige hygienerutiner, inkludert hyppig håndvask, kan medarbeidere stå opptil én meter fra hverandre uten at det er nødvendig å bruke ekstra beskyttelsesutstyr som munnbind eller visir. Merk at disse anbefalingene kan endre seg med ny kunnskap. Husk å holde avstand også i garderobe, kantine osv. Hver posisjon bør gjennomgås med tanke på avstand, risiko og eventuelle ekstra tiltak.  

De samme reglene gjelder også Mattilsynet i kjøttkontrollen. Hvis det er én meters avstand eller mer, vil de ikke bruke ekstra beskyttelsesutstyr. Ønsker dere å sette inn strengere tiltak, kan dere selvfølgelig gjøre dette. Hvis dere ønsker at tiltakene også skal omfatte Mattilsynets personell, vil de rette seg etter dette. 

Siste saker