Vi blir spurt av lokalt sykehus om vi har smittevernutstyr å avse. Er dette noe vi er pålagt å gjøre?

B Vi blir spurt av lokalt sykehus om vi har smittevernutstyr å avse. Er dette noe vi er pålagt å gjøre? Svar 20. mars 2020: Nei, dette er dere ikke pålagt. Matproduksjonen… Les mer

Svar 20. mars 2020: Nei, dette er dere ikke pålagtMatproduksjonen er definert som en kritisk viktig samfunnsfunksjon, og dere kan derfor si nei til slike forespørsler. Dette støttes også av matmyndighetene. Det er kritisk at matproduksjonen holdes i gang på en trygg måte. Kjøttbedriftene har ulik produksjon, og noen kjøttbedrifter er mer avhengig av slikt utstyr enn andre. Hver enkelt bedrift må derfor vurdere dette og eget behov. Se også sak hos NHO: https://www.nhomd.no/arbeidsforhold-og-tariff/nyheter/2020/smittvernutstyr-hos-mat--og-drikkeprodusenter/

Siste saker