Vil det være mulig å unnta sesongarbeidere fra karantenebestemmelsene?

B Vil det være mulig å unnta sesongarbeidere fra karantenebestemmelsene? Svar 23. april 2020: Mattilsynet jobber med veiledning om hva som skal til for å kunne unnta utenlandsk arbeidskraft i matindustrien… Les mer

Svar 23. april 2020: Mattilsynet jobber med veiledning om hva som skal til for å kunne unnta utenlandsk arbeidskraft i matindustrien fra karantenebestemmelsene og hvilke krav som må være oppfylt. Her vil det komme mer informasjon. 

Siste saker