– Fastpris er realistisk fra årsskiftet

– Fastpris er realistisk fra årsskiftet – Et bredt tilbud av fastprisavtaler vil gi mer forutsigbarhet for norske strømkunder. Selv om slike fastprisavtaler ikke vil løse situasjonen med høye brenselspriser… Les mer

– Fastpris er realistisk fra årsskiftet

– Et bredt tilbud av fastprisavtaler vil gi mer forutsigbarhet for norske strømkunder. Selv om slike fastprisavtaler ikke vil løse situasjonen med høye brenselspriser og knapphet på kraftressurser i Europa, vil det kunne gi mindre variasjon i kostnadene til sluttbrukerne.

Toini Løvseth, direktør i Energi Norge. Foto: Caroline Roka / Energi Norge

Det sier Toini Løvseth, direktør i Energi Norge. Denne bransjeorganisasjonen representerer små og store strømleverandører i Norge.

Energi Norge støtter dermed regjeringens initiativ om å utvide kontraktsunntaket i grunnrenteskatten og utvikle et marked for standardiserte fastprisavtaler. Bransjeorganisasjonen foreslår en variant av departementets modell til fastprisordning.

– Vi mener denne varianten oppfyller behovet for å unngå skattetilpasninger og som vil gi strømkundene et bedre tilbud av fastprisavtaler, uten fordyrende administrasjon og regulert påslag.

– Hva er utsiktene til å få plass fastprisavtaler fra nyttår? – Dersom vi får klarhet i rammebetingelsene nå straks, og myndighetene har hørt på våre innspill om hva som må til, er det flere i bransjen som tror de skal være klare til å tilby fastprisavtaler til flere.

– Hva vil prisnivået på disse ligge på i forhold til den «flytende» prisen vi har nå? – Det er umulig å si. Det vil avhenge av om rammebetingelsene blir slik at risikoen ved å tilby slike avtaler, for både produsenter og strømleverandører, blir lav. Det vil avhenge av lengden på kontrakten. I slike tider vi er inne i nå vil prisen bli lavere jo lengre kontrakten er. Og det vil avhenge av hva forventningene til prisen framover er når kontraktene skal inngås.

– Selv om lavere risiko, økt tilbud og produsentenes ønske om å tilby kontrakter vil føre til lavere priser vil forventningene til pris framover spille inn. Akkurat nå er det svært mye høyere priser enn det var da vi startet opp arbeidet med disse kontraktene og stor uro i markedene for hva som vil skje framover på kort og mellomlang sikt.

Siste saker