Fatland og Jæder satser 60 millioner på nytt Otta-slakteri

Noralv Espeland, Terje Jonny Sveen og Terje Wester foran selveste Prillarguri, selve monumentet over Ottas evne til overlevelse. Etter at Jæder og Fatland har besluttet å gå inn med rundt… Les mer

Noralv Espeland, Terje Jonny Sveen og Terje Wester foran selveste Prillarguri, selve monumentet over Ottas evne til overlevelse.

Noralv Espeland, Terje Jonny Sveen og Terje Wester foran selveste Prillarguri, selve monumentet over Ottas evne til overlevelse.

Etter at Jæder og Fatland har besluttet å gå inn med rundt 60 millioner kroner, er det klart at «nye» Gudbrandsdal Slakteri AS blir realisert. Styreleder Terje Jonny Sveen fastslår at beslutningen til de to aktørene representerer en viktig milepæl for denne satsingen.

KLF applauderer nytt privateid slakteri (kjottbransjen.no - 12.02.2021)

– Vi får nå på plass arbeidsplasser og verdiskapning basert på egne råvarer og det er vi gode på i vår region. Et spesielt 2020 har forsinket oss, men også gjort at planene vi nå har, er bedre enn om vi hadde satt spaden i jorda i fjor, sier Sveen.

Jæder og Fatlands beslutning innebærer at prosjektet blir holdt innenfor de rammer som er kjent i dag. Begge KLF-bedriftene er opptatt av muligheten til å styrke matproduksjon og foredling i distriktet, samt sikre at arbeidsplasser og verdiskapning kommer distriktet og samfunnet til gode.

- Det enorme engasjementet i regionen, samt at det nye slakteriet blir plassert nettopp i Gudbrandsdalen, har vært avgjørende for vårt valg, sier Terje Wester, konsernsjef i Fatland.

Starter produksjon av turmat på Otta (Bladet Kjøttbransjen - 21.12.2020)

Jæder er allerede i gang med å se på produksjonsmuligheter.

– Jeg har sagt lenge at dette skal vi få til! Det er givende å ta vare på lokale arbeidsplasser når engasjementet og viljen er så sterkt til stede, sier forretningsutvikler Noralf Espeland. Og daglig leder i Jæder, Guro Espeland, følger opp:

– På tide med nye slakteri-eiere på Otta (Bladet Kjøttbransjen - 08.08.2020)

– Dette er en stor dag og en strategisk viktig satsing. Det bidrar til å sikre oss tilgang på gode, lokale råvarer fra Gudbrandsdalen. Vi ønsker å se på videreforedling på Otta, slik at selskapet får lokalprodusert enkelte produkter og kan promotere merkevaren «Gudbrandsdalen».

Jæder og Fatland er også enig i at muligheten for nærhet til bøndene har vært en stor motivasjon i denne prosessen.

– Det er mange fordeler med å ha slakteriet tett på de som leverer råvarer. Både med tanke på dyrevelferd, oppfølging og dialog med bøndene, avslutter Terje Wester.

Siste saker