Felleskjøpet varsler dyrere kraftfôr

Felleskjøpet varsler dyrere kraftfôr Den svake krona kan bli dyr for den norske bonden. Felleskjøpet sier det kan koste landbruket flere hundre millioner kroner i andre halvår. Per A. Sleipnes… Les mer

Felleskjøpet varsler dyrere kraftfôr

Den svake krona kan bli dyr for den norske bonden. Felleskjøpet sier det kan koste landbruket flere hundre millioner kroner i andre halvår.

Per A. Sleipnes

– Felleskjøpet opplever økende etterspørsel etter kraftfôrblandinger med høy andel norske råvarer, sier Knut Røflo, adm. dir. i Felleskjøpet Fôrutvikling.

– Det vi med stor sikkerhet kan si er at krona er svekket, og det er god grunn til å tro at svekkelsen vil vare ved. Det vil få en priseffekt relativt umiddelbart, og definitivt i andre halvår, sier Knut Røflo, adm. dir. i Felleskjøpet Fôrutvikling.

Hvor mye penger det er snakk om er usikkert.

– Den store usikkerheten er knyttet til valuta, det vil helt sikkert bety økte kostnader på kraftfôr i andre halvår. Gjør vi det litt enkelt, handles det importfaktorer til norsk kraftfôr for cirka to milliarder. Det betyr at om euroen og dollaren kostet ti før og tolv nå, så blir det 400 millioner kroner i året, sier Røflo.

Rundt åtte milliarder pr. år

Røflo sier det totalt brukes omtrent åtte milliarder kroner på kraftfôr pr. år i Norge. Om økningen blir på 200 millioner i annet halvår, er det en økning på om lag fem prosent i det halvåret. Han mener tilgangen på importerte råvarer til kraftfôret ikke vil forsvinne.

– Det vi ser og tror, er at den fysiske vareflyten stort sett vil fungere. Samtidig må bransjen være forberedt på at ikke alt nødvendigvis går som normalt, men handelen vil ikke stoppe opp, sier FK-sjefen.

Følger nøye med på råvaretilgangen

All import blir dyrere som følge av endrede valutakurser. I tillegg er det relativt store prisendringer på både proteinråvarer og vitaminer, mineraler og aminosyrer. Røflo sier mye av dette kommer fra Kina og skipes til Europa i container. Dette er en logistikk-kjede som i utgangspunktet er komplisert, og som ikke er mindre komplisert nå.

– Felleskjøpene har som regel litt buffer. Vi følger veldig godt med i markedet, så dette kommer til å gå bra, sier han.

– Hvis det er lite volum, og viktige ingredienser. Er det ikke lurt å kjøpe inn for en lengre periode?

– Jo, og det tas grep for å sikre råvaretilgangen best mulig. Det er det mange som gjør nå, og sikkerhet må derfor balansere opp mot kostnader. Prisen går opp når mange ønsker å kjøpe samtidig, og typisk vil prisen gå veldig opp på kortsiktige leveranser, svarer Knut Røflo.

Siste saker