Finsk sisu gjorde inntrykk

Tirsdag og onsdag denne uken inviterte KLF Knut Storberget med på tur til Finland for å bli bedre kjent med landets utfordringer og muligheter innen landbruk og matindustri.

- Dette var svært spennende og lærerikt, sier Knut Storberget, landbrukspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, som takker KLF for initiativet etter endt tur. - Det er alltid nyttig å møte gode forskningsmiljøer, og besøket hos politisk ledelse i landbruksdepartementet var også svært nyttig. Dette er kontakter jeg vil dra veksler på fremover. På programmet stod et møte med statssekretæren i landbruksdepartementet, og besøk hos Finlands ledende forskningsmiljø på landbruk - MTT Agrifood Research. Storberget møtte Finlands svar på NHO Mat og Drikke – ETL, samt den største bondeorganisasjonen deres – MTK. Det hele ble avsluttet med et bedriftsbesøk hos Snellman Kokkikartano, et anlegg som spesialiserer seg på ferdigmatsegmentet. - De politiske virkemidlene i Finland har vært ganske annerledes enn i Norge, siden Finland ble med i EU i 1994. De har likevel opplevd strukturendringene, ikke ulikt oss i Norge, og samtidig holdt oppe produksjon, sier Storberget, som lot seg imponere av finnenes stå-på-vilje og tilpasningsevne. Til tross for konkurranse med andre EU-land er Finland selvforsynt på både melk, egg og kjøtt. Liksom Norge går tallet på bønder nedover, men de har fortsatt rundt 60 000 bønder, der Norge har i underkant av 40 000. Matindustrien klarer seg også bra, og sysselsetter rundt 33 000 personer. Bunnlinjen til matindustrien er markant høyere enn i Norge. - Paradoksalt nok ser det ut til at innlemmingen i EU gikk bedre enn mange frykta. Finnene er flinke lobbyister og EU har vist fleksibilitet. Flere innen landbruket er optimistiske med tanke på framtiden, sier Storberget.
Møte hos ETL – Finnish Food and Drink Industries’ Federation. Fra venstre Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør KLF, Marika Säynevirta, direktør i ETL og Knut Storberget, Arbeiderpartiet.
Møte hos ETL – Finnish Food and Drink Industries’ Federation. Fra venstre Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør KLF, Marika Säynevirta, direktør i ETL og Knut Storberget, Arbeiderpartiet.
Liksom i Norge er matmerking et tema som er i vinden. - Der vi har Nyt Norge har finnene også eget merke for mat fra Finland. Forbrukerne er på søken etter det finske og det gir en merverdi til landbruksproduktene, sier Storberget. - Jeg mener det er viktig at merkingen er oppriktig og at forbrukerne vet hva de kjøper. For eksempel matmerking og produsentangivelse påprivate labels(egne merkevarer), er noe vi bør etterstrebe, sier ham. KLF jobber for en så stor norsk landbruksproduksjon som mulig. En forutsetning for lykkes med det er at det føres en politikk som leder til en sterk, effektiv, og konkurransedyktig norsk matindustri. Initiativ som bedrifts-besøk og bransjefaglig oppdatering av sentrale stortingspolitikere er et av virkemidlene KLF benytter seg av.

Siste saker