Fjørfekonferanse i verdensklasse

Verdens fjørfeorganisasjon WPSA arrangerte i august i år en verdenskonferanse i Paris. Her ble forskning innen fjørfefeltet ble presentert. Fra KLF deltok Ida Mathisen som er sjefveterinær i bransjeorganisasjonen.– Dette… Les mer

Verdens fjørfeorganisasjon WPSA arrangerte i august i år en verdenskonferanse i Paris. Her ble forskning innen fjørfefeltet ble presentert. Fra KLF deltok Ida Mathisen som er sjefveterinær i bransjeorganisasjonen.
– Dette var en fin mulighet for å bli oppdatert på hva som skjer på fjørfeområdet, sier Mathisen.

Spennende

Hun har aldri deltatt på denne konferansen tidligere, men syntes det var spennende å få muligheten til å få ny kunnskap på såpass ulike felt som bærekraft, mattrygghet, dyrevelferd og genetikk.

– Det var en tydelig spenning mellom de ulike fagområdene, og dette ble spesielt tydelig på forelesningene som handlet om henholdsvis bærekraft, dyrevelferd og en effektiv produksjon, forteller Mathisen. Noen av løsningene som kan være gunstige for dyrevelferden, kan øke nitrogenutslipp og klimagassutslipp og kan føre til en mindre effektiv produksjon. Her gjelder det å finne de løsningene som kan oppfylle krav som trekker i litt ulike retninger. Det er nok mulig, og er noe det har vært jobbet mye med i Norge, poengterer sjefveterinæren i KLF.

Ulike perspektiver

Det er også interessant å høre om mattrygghet og hvilke ulike perspektiver det er i ulike land. De fleste land har langt høyere forekomst av både salmonella og Campylobacter enn vi har her i Norge. Dette er bakterier som står for mange tilfeller av matforgiftninger også i EU-landene.

– Vi skal være takknemlige for at vi har flinke bønder som har et godt nivå av biosikkerhet. Det bidrar til at vi fortsatt kan glede oss over lav prevalens av disse bakteriene i fjørfe i Norge, avslutter Ida Mathisen.

Siste saker