Flere går for Hampshire

– Det er med glede vi registrer at flere kjøttbedrifter etter hvert merker kjøttprodukter fra smakfull Hampshiregris spesielt, og at dosesalget stadig øker.

Det sier Odd Magne Karlsen, spesialveterinær på svin i KLF og daglig leder i ScanPig. Han er også svært fornøyd med økning i salget av Hampshiresæd.

- Ut uke 17 er det i år solgt 13127 doser. I forhold til 10512 doser i samme periode i 2013 er dette en økning på 25 prosent.

Hampshire brukes i Norge som far-rase i en trerasekrysning.
- Grunnen til at en krysser rene raser er for å få en positiv effekt på avkommet. Derfor ønsker vi å krysse mor-rasene Landsvin med Yorkshire eller den nye Z-linja for å få et bedre mordyr. Og vi vil krysse henne igjen med en far-rase som Hampshire eller Duroc, for å produsere en best mulig slaktegris med gode slaktegrisegenskaper, sier Karlsen.

- Ved å benytte seg av et slikt system for avl vil en oppnå vitale mordyr (LY eller LZ) og et vitalt avkom(fremtidig LZHH eller LZDD).

Hampshiren har lenge gjort det godt i smågrisproduksjonen. Spedgrisene oppfattes som robuste i fødebingen og ved juret på purka. Dette gir seg utslag i mange, store spedgriser ved avvenning.

- Det jobbes kontinuerlig med å bedre Hampshirens typiske farrase-egenskaper. Det har de siste årene vært fin framgang for tilvekst med en lavere alder ved 35 kg og ved 100 kg. I tillegg har fôreffektiviteten økt mellom 35 og 100 kg. En rasktvoksende gris med lav fôrforbruk er en kostnadseffektiv gris, sier Karlsen.

Kjøttprosenten har siden den ble lagt inn i avlsmålet i 2011 økt markant og ligger nå på en jevnt og høyt nivå.  

- Framgangen har den siste tide vært så stor for kjøttprosent og alder ved 35 kg at disse målene er tonet ned i avlsmålet videre. Hos vår norske Hampshire importbesetning har det vært en solid reduksjon av spekktykkelse ved 100 kg fra 2012 til 2013 og gir med det en  etterlengtet bedring av kjøttprosenten for våre slaktegrisprodusenter, sier Karlsen.

- Norham slaktegris tåler godt den nye beregningen for kjøttprosent og står i dag fram som et veldig konkurransedyktig alternativ til Durocen.

Hampshireprodukter Coop

Siste saker