Flere nordmenn spiser kjekjøtt

Flere nordmenn spiser kjekjøtt Det er tegn på at nordmenn begynner å bli mer åpne for kjekjøtt. Ifølge tall fra Animalia ble det slaktet anslagsvis 17?500 kje i 2017, en… Les mer

Flere nordmenn spiser kjekjøtt

Det er tegn på at nordmenn begynner å bli mer åpne for kjekjøtt. Ifølge tall fra Animalia ble det slaktet anslagsvis 17?500 kje i 2017, en økning fra snaut 15?000 i 2016.

Illustrasjon: Colourbox

Hovedsesongen for kjeing – altså at geitene føder kje – er nå i gang her i landet. Fram til rundt uke 14 fødes opptil 2000 kje ukentlig, deretter avtar antallet de neste ti ukene. Av de nyfødte skal svært mange avlives uten at de blir utnyttet til menneskeføde.

– Det har ikke vært noen stor tradisjon for å spise geit i Norge, bortsett fra i gamle dager, da man hadde noen få dyr pr. gård og brukte alt. Nå er det melk som utgjør hovedproduksjonen på geit her i landet, forteller Lars Erik Wallin, generalsekretær i Norsk Sau og Geit.

Siden vi holder geiter for at de skal gi oss melk, trenger vi nesten bare hunndyrene – og heller ikke alle hunndyrene som fødes. Likevel gjøres geita drektig hvert år.

– Geita må kjee en gang i året for å opprettholde en god og kvalitetsriktig melkeproduksjon, forteller Wallin.

Det finnes ingen nøyaktig oversikt over hvor mange geitekillinger som avlives hvert år. Men ut fra besetning, føderate, slakt og rekruttering har Norsk Sau og Geit regnet ut at det var cirka 29 500 i 2017.

– Nå kan det virke som om slakteindustrien har tatt tak i problemet, bondeinnovatører ser muligheter for nye inntektsmuligheter. Slaktetillegget er økt og flere dagligvarekjeder er mye mer aktive i kjesesongen, sier Ole G. Hertzenberg i Norsk Sau og Geit.

Siste saker