Flere sauer enn folk på Shetland

Shetland er et kvalitetsstempel og produsentene i resten av landet vil gjerne kjøpe shetlandssau. – I øyeblikket ser prisene bra ut, sier bondelags- og sauelagsleder Cecil Eunson. Av Georg Mathisen… Les mer

Shetland er et kvalitetsstempel og produsentene i resten av landet vil gjerne kjøpe shetlandssau. – I øyeblikket ser prisene bra ut, sier bondelags- og sauelagsleder Cecil Eunson.

Av Georg Mathisen

Terrenget er ideelt for sau, konstaterer Cecil Eunson. Han leder Shetland Livestock Marketing Group (SLMG) og er også leder for bondelaget, NFU, på Shetland. Her lever det flere ganger så mange sauer som mennesker.

– Vi driver det lokale livdyrmarkedet og slakteriet, forteller Eunson. På Shetland slaktes sauene på det samvirkeeide slakteriet. De private, ofte familieeide kjøttbedriftene står for nedskjæring, foredling, markedsføring og salg.

– Når en produsent kommer hit med sau, avtaler han direkte med kjøttbedriften som skal overta slaktene, forklarer Eunson.

Fôring på fastlandet

På livdyrsiden samarbeider SLMG med partnere på det skotske fastlandet. Når dyr for opptil ti millioner kroner skal selges i løpet av tre dager, så blir laget for lite til å klare finansiering og sikkerhet alene.

– Vi eksporterer i størrelsesorden 100 000 dyr ut av Shetland. De fleste går til fôring hos produsenter på fastlandet, og mange også til avl. Shetland har et godt rykte for rene, gode avlsdyr, ifølge Eunson.

Det forklarer han med egne regler for å ta prøver av dyrene. – Vi har hatt egne regler om prøvetagning og testing de siste 30–40 årene. Det betyr at vi klarer å kontrollere for eksempel saueskabb og kasting. Både på det skotske fastlandet og sørover i England har dyrene våre høy helsestatus, sier han.

Her selges sauene på Shetland. Cecil Eunson leder laget som står for livdyromsetning og slakting.

Fellesbeite

Hans eget bruk er som de fleste andre på øygruppen: I tillegg til selve gården har det en andel i felles beiteland. – Det går sauer på beite overalt på Shetland, konstaterer Eunson. Storfe er det mindre av, og shetlandsponniene er ikke spesielt tallrike ute på beiteområdene lenger – det meste av arealet brukes til sau.

Shetlandssauen er den viktigste rasen. Mange krysser den, spesielt med sjeviot og noen ganger med texel eller svartfjes.

Lammingen skjer i april og mai.

– De fleste fyller sine egne frysere med ti–tolv kilos lam som kommer rett fra beitet uten kraftfôr. Så skipes mange ut i september–oktober. Da er været relativt snilt samtidig som den korte vekstsesongen er over. Dermed kan de fraktes til en gård sørpå hvor det er mer fôr, sier Eunson og forteller om vintre med lite snø og øyer uten rovdyr.

Brexit-bekymring

– I øyeblikket ser prisene relativt gode ut. Vi hadde en økning i 2021, og det ser ut til at det fremdeles kan bli en liten økning. Det trengs, siden prisene går opp på alt vi trenger, sier Cecil Eunson.

Han er likevel bekymret etter at Storbritannia gikk ut av EU. – Vi har garantier fra den skotske regjeringen om at den fortsetter støtteordningene i tre år. Det er uvisst hva som skjer etter det. Det er veldig vanskelig å drive landbruk på Shetland uten støtte. Da ville de fleste måtte legge ned, og beitene ville bli liggende øde, sier Eunson.

Den andre bekymringen hans er skog. Den skotske regjeringen vil øke skogsarealene med 140–150 000 dekar i året. Det går ut over beiteområdene, og Cecil Eunson frykter at også Shetlands beitemarker skal gro igjen.

Siste saker