Flere uanmeldte tilsyn med dyrevelferd

Flere uanmeldte tilsyn med dyrevelferd Mattilsynet har publisert sin rapport om tilsyn med dyrevelferd for 3. tertial 2017. Mattilsynet har i denne perioden gjennomført flere uanmeldte tilsyn. Antall bekymringsmeldinger fortsetter… Les mer

Flere uanmeldte tilsyn med dyrevelferd

Mattilsynet har publisert sin rapport om tilsyn med dyrevelferd for 3. tertial 2017. Mattilsynet har i denne perioden gjennomført flere uanmeldte tilsyn. Antall bekymringsmeldinger fortsetter også å øke.

Brudd på regelverket i svinebesetninger er mer enn doblet. Mattilsynet har en egen tilsynskampanje med slaktegris gående i Rogaland, noe som medvirker til det høye antall funn om brudd på regelverket. Rapporten fra denne tilsynskampanjen vil bli offentliggjort senere i år. Mattilsynet har nulltoleranse for alvorlig vanskjøtsel av dyr. I 3 tertial ble det oppdaget alvorlig vanskjøtsel i 17 dyrehold, noe som er 0,5 prosent av dyreholdene som Mattilsynet var på tilsyn i.

Et viktig grunnlag for å oppdage om dyr lider, er bekymringsmeldinger fra publikum, særlig på kjæledyrområdet. Mattilsynet oppfordrer folk til å melde fra om saker som gjelder dårlig dyrevelferd.

Siste saker