Fliskrise i Norge, men alternativer finnes

Bønder over hele landet sliter med å få tak i sagflis og spon, blant annet som følge av økt etterspørsel etter varmepellets. Sagflis er nå mangelvare landet rundt og prisen… Les mer

Bønder over hele landet sliter med å få tak i sagflis og spon, blant annet som følge av økt etterspørsel etter varmepellets.

Sagflis er nå mangelvare landet rundt og prisen har økt med rundt 50 prosent det siste året.

Viktig for dyrevelferden

Nå jobbes det med å unngå sagfliskrise. Sagflis brukes bl.a. som strø til husdyr i store deler av landets landbruksproduksjon. Flisen bidrar til å holde dyrenes tilholdssted innendørs tørt og komfortabelt. Godt underlag er nemlig svært viktig for god dyrevelferd.

Spesielt kritisk er det for kyllingbønder som er helt avhengig av strø med fin struktur.

For de fleste andre dyreslag vil det finnes alternativer til sagflis, som kan brukes som strø. Finkuttet halm, halmpellets og torv, er eksempler på slike alternativer.

– Bønder må prioriteres

Norges Bondelag ønsker nå at bønder prioriteres i kampen om flis, etter at medlemmer over hele landet har meldt om vanskeligheter med å få tak i sagflis.

– Flis blir brukt som strømateriale til veldig mange dyr, enten det er kylling, gris eller kuer. Bonden bruker store mengder flis – flere ganger om dagen, sier Egil Christopher Hoen, nestleder i Norges Bondelag.

Stopp i import av varmepellets

Etterspørselen etter varmepellets til energi har hatt stor økning.

– Varmepellets lages av flis, og den får dermed en høyere alternativ verdi. Økte energipriser gjør varmepellets konkurransedyktig. Samtidig er det stopp i import av varmepellets fra Russland og Belarus, sier pressevakt i Felleskjøpet, Sigbjørn Vedled.

En annen årsak er at det er redusert aktivitet i byggenæringa, noe som gir redusert produksjon.

Siste saker