For god klassifisering av slakt

For god klassifisering av slakt Ved den årlige revisjonen av klassifiseringen av storfe, har Animalia funnet feil ved fem slakterier. Det har medført at slaktene har fått en litt bedre… Les mer

For god klassifisering av slakt

Ved den årlige revisjonen av klassifiseringen av storfe, har Animalia funnet feil ved fem slakterier. Det har medført at slaktene har fått en litt bedre klasse enn de skulle ha hatt.

Avviket har gått i bondens favør og det vil ikke bli gjort endringer i slakteoppgjørene.

– Vi ble klar over avviket på lengdemålingsutstyret i forbindelse med revisjonen som vi foretok i forrige måned. Kalibreringspunktet på kontrollstavene for lengdemåling på de første fem anleggene som fikk montert dette utstyret var ved en feil plassert fem cm for lavt. Dermed ble slaktene målt til å være kortere enn de var – noe som førte til litt bedre klassifiseringsresultat enn de skulle ha fått. Fem cm forskjell i lengde på storfeslakt utgjør ca. 0,22 klasser i EUROP-systemet i gjennomsnitt, sier Morten Røe, fagsjef for klassifisering i Animalia til Landbruk24.

Følgende slakterier ble berørt: Nortura Rudshøgda, Nortura Egersund, Fatland Jæren, Fatland Ølen og Fatland Oslo.

Siste saker