For mye lam og for lite storfe og gris

For mye lam og for lite storfe og gris OSLO Dagligvarekjedene bør ha fokus på lam i ukene framover. De aller siste prognosene viser nemlig et voksende overskudd på lam… Les mer

For mye lam og for lite storfe og gris

OSLO Dagligvarekjedene bør ha fokus på lam i ukene framover. De aller siste prognosene viser nemlig et voksende overskudd på lam og underdekning på storfe og gris i markedet.

Per A. Sleipnes

For mye lam i markedet og vi trenger en offensiv for å øke salget.

Usikkerheten knyttet til etterspørselen etter kjøtt og egg framover er stor akkurat nå. Det skyldes blant annet koronasituasjonen. Den har bidratt til stengte grenser mot våre naboland, mindre reising, dreid forbruk og skaper generell usikkerhet i markedet. Men et forhold synes klart nå. Etterspørselen etter kjøtt- og kjøttprodukter vil øke noe i Norge i sommer. Markeds- og administrasjonssjef i KLF, Endre Myhr, peker på viktigheten av at kjøttbransjens aktører tar dette inn over seg i planlegging av produksjon og ferieavvikling.

Tre prosent flere

– Vi står i en spesiell og nokså uavklart situasjon akkurat nå. Det som er sikkert er at bransjens bedrifter må planlegge for økt salg i sommermånedene som ligger foran – særlig juli. Det er beregnet at folketallet i Norge kan bli tre prosent høyere i juli–september enn normalt. Spesielt vil det øke i juli og starten av august.

Det er samtidig viktig å advare primærleddet mot å øke produksjonen. For det vi nå ser av forbruksøkning, vil med stor sannsynlighet være av høyst midlertidig karakter, påpeker Myhr.

Og hovedbildet når det det gjelder markedsutvikling er dette: økt salg av egg, storfe og gris som følge av tiltak for å redusere spredning av Covid-19.

Stengte grenser

Salgsprognosen ut 2020 vil være mer usikker og markedet preget av de tiltak myndighetene har innført. På kort sikt er det altså særlig antall mennesker som oppholder seg i Norge igjennom sommeren og eventuelt videre stenging av grenser som vil påvirke salget mest.

Totalmarked vurderer at stengte grenser, og dermed bortfall av grensehandel, til nå har økt salget av helt slakt i Norge. Det er storfe og gris som opplever økt salg som følge av bortfall av grensehandel.

– Vi legger til grunn at grensene vil være stengt frem til 16. mai som er myndighetens sist kjente beslutning. Både anslag på antall mennesker i Norge igjennom sommeren og effekt av stengte grenser er usikre. Videre har vi i prognosen lagt til grunn normalt antall mennesker i Norge og normal grensehandel i 3. tertial, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg.

Ned to prosent

For storfe prognoseres en økning i salget på nær en prosent i 2020. Det er 1800 tonn høyere enn forrige prognose. Den største økningen kommer i 2. tertial, og det blir stort underskudd og sannsynligvis behov for administrativt nedsatt toll. Særlig etterspørsel etter kjøtt- og karbonadedeig har vært stor, men også biff og filet er det sug i markedet etter nå i perioden med begrensninger i samfunnet.

Produksjonen av storfe ventes å gå ned med to prosent fra 2019. Dette skyldes forventet nedgang i antall melkekyr til slakt.

Labert for lam

Når det gjelder sau og lam, har salget til nå i år vært labert.

Prognosen for lam viser nå et overskudd på 1600 tonn i 2020, gitt at hele importkvoten fra Island og WTO-kvote blir tatt inn.

Det er overproduksjon av lam og det ligger fortsatt over 2000 tonn lam på reguleringslager. I følge Ole Skulberg i Totalmarked er disse lammene er av god kvalitet, og han håper aktører i bransjen – særlig i dagligvareleddet – ser muligheten til å benytte seg av lam fra reguleringslager inn i grillsesongen.

Økt salg av lam i år er høyst nødvendig sier Endre Myhr.

– Da må først grillmarkedet dekkes og så må lammesesong i butikk vare noen uker lenger, og flere produkter være tilgjengelig i større deler av året.

Økt etterspørsel

– Hva med gris? Klarer vi å dekke den innenlandske etterspørselen her?

– Prognosen viser for året som helhet for lite gris. Det har vært økende etterspørsel etter gris og prognosen for året viser også for gris en salgsøkning på en prosent. Som for storfe ser vi en midlertidig økning i salget av produkter med gris. Om prognosen slår til, er det nødvendig å importere tilnærmet hele WTO-kvoten og ta i bruk alt på reguleringslager for å unngå underskudd, sier Endre Myhr.

Oppjustert

Prognosen for tilførslene er imidlertid også oppjustert på grunn økte slaktegrisvekter.

– Til sammen gir dette et lite underskudd i prognosen som gir oss mulighet for å kunne ta ut den økte målprisen på gris, sier Ole Skulberg i Totalmarked.

Bacon er ett produkt som ser ut å øke salget i perioden vi er i. Det er også et populært grensehandelsprodukt. Siden råvaren sideflesk også er råvare for ribbe, kan dette bety utfordringer for juleribbe om bedriftene ikke makter å legge til side nødvendige mengder gjennom sommeren.

Siste saker