Foreløpige resultater fra DVP-storfe

Foreløpige resultater fra DVP-storfe Dyrevelferdsprogrammet for storfe startet 1. januar i år. Alle storfebesetninger med over ti dyr skal innrulleres i perioden fram til mai 2023. Nå har over halvparten… Les mer

Foreløpige resultater fra DVP-storfe

Dyrevelferdsprogrammet for storfe startet 1. januar i år. Alle storfebesetninger med over ti dyr skal innrulleres i perioden fram til mai 2023. Nå har over halvparten av produsentene gjennomført sitt første veterinærbesøk.

Av Silje Johnsgard, spesialveterinær, Animalia

Både produsenter og veterinærer er godt i gang med dyrevelferdsprogrammet for storfe. Nå har snart alle produsentene kommet dit at de har blitt tildelt en frist for første DVP-besøk av veterinær.

Dyrevelferdsprogrammet for storfe (DVP storfe) stiller krav om et veterinærbesøk hver 16. måned for alle produsenter som har søkt produksjonstilskudd for mer enn ti storfe. Totalt er det snakk om ca. 11 000 produsenter. Produsentene innrulleres puljevis i dyrevelferdsprogrammet i perioden januar 2022 til mai 2023.

Både produsenter og veterinærer er godt i gang med dyrevelferdsprogrammet. Pr. 1. desember 2022 var 97 prosent av produsentene innrullert og har fått tildelt en besøksfrist. 73 prosent av produsentene har gjennomført sitt første besøk.

16 dyrevelferdsindikatorer

DVP-besøket består av en gjennomgang av 16 dyrevelferdsindikatorer beskrevet i en egen veileder som finnes på Animalias nettsider. Tilstanden i besetningen vurderes og dokumenteres for hver av disse indikatorene. De blir vurdert som tilfredsstillende, forhold som bør utbedres eller forhold som må utbedres. Dersom det registreres forhold som må utbedres, vil det gi et avvik som må lukkes innen en gitt frist.

102 forhold bør forbedres

Nå når de tre første puljene i hovedsak har gjennomført DVP-besøk, ser vi at det pr. 100 besøk registreres i snitt vel ni forhold som må utbedres og 102 forhold som bør forbedres. Forhold rundt dyrenes liggeplass, både utforming og kapasitet, er det som oftest vurderes til at det bør forbedres. Også forhold knyttet til vanntilgang og rene dyr utpeker seg som forbedringsområder, i tillegg til utforming og rutiner for bruk av smittesluse.

85 prosent

Samtidig ser vi at det i 85 prosent av besetningene som har gjennomført DVP-besøk registreres at det er gjort ekstra tiltak for å bedre dyrevelferden. Det er spesielt beite-periode utover det lovfestede kravet som utpeker seg, i tillegg til for eksempel bruk av kløbørster og tilrettelegging for samvær mellom ku og kalv. Figuren nedenfor viser de hyppigst registrerte ekstratiltakene for god dyrevelferd i besøkene så langt.

Veien videre

Det gjøres en enorm innsats av både bønder og veterinærer for å gjennomføre disse DVP-besøkene. Vi ser allerede at det gir næringa en solid dokumentasjon på dyrevelferden hos norske storfe, og det gir gode muligheter for et konstruktivt arbeid med dyrevelferd fremover. DVP storfe skal evalueres fortløpende, og vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger, både på teknisk løsning og faglig innhold.

Siste saker