Foreløpige resultater fra DVP-storfe

Dyrevelferdsprogrammet for storfe startet 1. januar i år. Alle storfebesetninger med over ti dyr skal innrulleres i perioden fram til mai 2023. Nå har over halvparten av produsentene gjennomført sitt… Les mer

Dyrevelferdsprogrammet for storfe startet 1. januar i år. Alle storfebesetninger med over ti dyr skal innrulleres i perioden fram til mai 2023. Nå har over halvparten av produsentene gjennomført sitt første veterinærbesøk.

Av Silje Johnsgard, spesialveterinær, Animalia

Dyrevelferdsprogrammet for storfe (DVP storfe) stiller krav om et veterinærbesøk hver 16. måned for alle produsenter som har søkt produksjonstilskudd for mer enn ti storfe. Totalt er det snakk om ca. 11 000 produsenter. Produsentene innrulleres puljevis i dyrevelferdsprogrammet i perioden januar 2022 til mai 2023.

Både produsenter og veterinærer er godt i gang med dyrevelferdsprogrammet. Nesten 80 prosent av produsentene er nå innrullert og har fått tildelt en besøksfrist. Over halvparten av produsentene har nå gjennomført sitt første besøk.

Noen resultater

DVP-besøket består av en gjennomgang av 16 dyrevelferdsindikatorer beskrevet i en egen veileder som finnes på Animalias nettsider. Tilstanden i besetningen vurderes og dokumenteres for hver av disse indikatorene. De blir vurdert som tilfredsstillende, forhold som bør utbedres eller forhold som må utbedres. Dersom det registreres forhold som må utbedres, vil det gi et avvik som må lukkes innen en gitt frist.

Nå når de tre første puljene i hovedsak har gjennomført DVP-besøk, ser vi at det pr. 100 besøk registreres i snitt 8,5 forhold som må utbedres og 106 forhold som bør forbedres. Forhold rundt dyrenes liggeplass, både utforming og kapasitet, er det som oftest vurderes til at det bør forbedres. Også forhold knyttet til vanntilgang og reine dyr utpeker seg som forbedringsområder, i tillegg til utforming og rutiner for bruk av smittesluse.

85 prosent

Samtidig ser vi at det i 85 prosent av besetningene som har gjennomført DVP-besøk registreres at det er gjort ekstra tiltak for å bedre dyrevelferden. Det er spesielt beiteperiode utover det lovfestede kravet som utpeker seg, i tillegg til for eksempel bruk av kløbørster og tilrettelegging for samvær mellom ku og kalv. Figuren nedenfor viser de hyppigst registrerte ekstratiltakene for god dyrevelferd i besøkene så langt.

Figuren viser fremdrift i innrullering av produsenter så langt.

Veien videre

Det gjøres en enorm innsats av både bønder og veterinærer for å gjennomføre disse DVP-besøkene. Vi ser allerede at det gir næringen en solid dokumentasjon på dyrevelferden hos norske storfe, og det gir gode muligheter for et konstruktivt arbeid med dyrevelferd fremover. DVP storfe skal evalueres fortløpende, og vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger, både på teknisk løsning og faglig innhold.

Informasjon om dyrevelferdsprogrammet for storfe finner du på animalia.no/no/Dyr/storfe/dyrevelferdsprogram-for-storfe/.

Siste saker