Foreslå din kandidat til KLFs Hederspris

Hvem fortjener kjøtt- og fjørfebransjens hederspris for 2017? Det kan du være med på å bestemme. Prisen deles ut på KLFs-landsmøte i Geiranger i begynnelsen av juni.

I 2017 deles prisen ut for 17. gang. Ønsker du å komme med forslag til bedrifter du synes står frem som verdige vinnere, finner lenke til forslagsskjema her:

Send inn ditt forslag her

Frist for å komme med forslag er satt til mandag 10. april.

Forrige gang i 2015 gikk Stavangerbedriften A. Idsøe AS av med seieren i hard kamp med Furuseth AS,  H. Mydland AS, A. Strøm-Larsen AS og Ådne Espeland (Jæder) AS. 

– A. Idsøe AS har hatt det man kan kalle en kraftfull utvikling de siste årene. Det er ikke tilfeldig. Utviklingen er et resultat av gode kunderelasjoner og kreative arbeidsformer over tid – ikke enkeltstående hendelser eller tiltak, sa Per A. Sleipnes, redaktør av Bladet kjøttbransjen og juryformann under utdelingen (se bildet under).

idsoe-vinner

Se konkurransens regelverk her.

Velfortjent honnør
Formålet med konkurransen er å gi velfortjent honnør til en medlemsbedrift i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund som positivt profilerer privat kjøtt- og eggbransje. Alle medlemsbedriftene i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund er aktuelle kandidater for prisen. Kandidater kan foreslås for juryen, men juryen kan også fremme egne kandidater.

Se tidligere vinnere her.

Forslag premieres
– I KLF håper vi på flest mulig forslag på kandidater. Juryen kan ta imot forslag fra medlemsbedrifter, kunder, handelen og enkeltpersoner på kandidater til hedersbevisningen. En forslagstiller premieres. Juryen skal bestå av redaktør for bladet Kjøttbransjen, samt to personer fra eksterne miljøer som har bred kunnskap om norsk kjøttbransje og bransjens verdikjede. Juryen oppnevnes av Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbunds styre for to år om gangen. KLF er sekretariat for juryen, sier sjef for kommunikasjon og medlemskontakt i KLF, Svein-Erik Eide.

Produktutvikling
De viktigste kriteriene som juryen skal tillegge vekt er:

  • Tilfredse kunder
  • Produktutvikling
  • Evnen til å fornye seg i markedet
  • Sunn økonomi
  • Vilje til å påta seg ansvar for utvikling av bransjen, eksempelvis gjennom aktiv 
    • Lærling– og opplæringspolitikk eller annen innsats for bransjens beste.
    • Evnen til å foreta strategiske beslutninger for sin egen markedsposisjon som er tydelig for kunder og andre aktører.

Juryen kan tillegge andre momenter vekt etter egen vurdering, og står fritt til å innhente nødvendige opplysninger for å treffe sin beslutning.

Ønsker du å komme med forslag til bedrifter du synes står frem som verdige vinnere, finner lenke til forslagsskjema her:

Send inn ditt forslag her

Siste saker